Szkolenia i doradztwo

Jeśli wiesz czego szukasz...

…od razu przejdź do wykazu szkoleń, który obejmuje standardowe programy. Należy je traktować jako wstępną propozycję, ponieważ możliwe jest łączenie wybranych treści programowych różnych szkoleń (np. aktywnej sprzedaży z negocjacjami albo kompetencji menedżerskich z zasadami efektywnej komunikacji).

Jeżeli masz wątpliwości...

…jakie szkolenia byłyby najbardziej przydatne w Twoim obiekcie – dobrze byłoby zacząć od audytu potrzeb szkoleniowych. Może (ale nie musi) być on powiązany z badaniem Mystery Guest, które pozwoli ocenić jakość obsługi i profesjonalizm załogi z perspektywy gości hotelu. Duży wpływ na program szkolenia ma:

  • wielkość grupy,
  • liczba dni szkoleniowych,
  • podstawowe funkcje obiektu hotelowego (konferencyjna?, wypoczynkowa?, SPA?)
  • liczba i program szkoleń, w których wcześniej uczestniczyli pracownicy.

Skontaktuj się ze mną, żeby ustalić optymalny czas i program szkolenia.

Wszystkie szkolenia...

…mają charakter warsztatowy (część wykładowa ograniczona jest do minimum), ponieważ najlepiej uczymy się analizując konkretne przypadki i odwołując do własnych doświadczeń. Wymaga to dużej aktywności uczestników, co oznacza, że nie warto organizować szkolenia, jeśli nie można w danym czasie wyłączyć pracowników całkowicie z bieżących zadań.

Każde szkolenie znajduje podsumowanie...

…w formie raportu ze szkolenia, który obejmuje:

  • wykaz obecności
  • wyniki ankiety oceniającej szkolenie
  • wskazania, co do przyszłych kierunków rozwoju pracowników.