O mnie

Magdalena Kachniewska

Absolwentka dwóch wydziałów (HZ i ES) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Doktorat z ekonomii, habilitacja z zarządzania.

Ale kiedy dorosnę do Uniwersytetu Trzeciego Wieku – planuję mediewistykę!

Praca naukowa

Profesor SGH, członek Rady Naukowej Kolegium Gospodarki Światowej, przedstawicielka KGS w Senackiej Komisji Dydaktycznej i członek Rady Współpracy z Biznesem i Rady Programowej KGS SGH.

W kadencji 2012-16 członek Senatu Uczelni i Dziekan Studium Magisterskiego.

Członek Rady Naukowej Folia Turistica oraz Journal of University of Economics – Varna, a także członek Rady Recenzentów European Journal of Service Management, Journal of Easter European and Central Asian Research (JEECAR), Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Problems of Tourism and Recreation. Felietonistka „Wiadomości Turystycznych”.

Popularyzacja nauki

Zwolenniczka transhumanizmu, propagatorka koncepcji stosowania e-marketingu i e-technologii.

Współautorka materiałów dydaktycznych adresowanych do “młodziutkich studentów” w ramach takich inicjatyw jak: Olimpiada Przedsiębiorczości oraz Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy (obejrzyj film z zajęć z najmłodszymi studentami). Współautorka Ekonopedii (Magazynu Młodego Menedżera).

Promotorka prawie 300 prac licencjackich i magisterskich.

Ekspertyza i doradztwo

W przeszłości: pracownica prawie wszystkich szczebli zarządzania (ostatnim akordem był fotel prezesa zarządu Efekt Hotele S.A i członka Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Hipotecznego). Konsultant wiodący na etapie rozruchu ponad 30 obiektów hotelowych w Polsce.

Intensywnie współpracuje z biznesem, a znakomita część moich publikacji bazuje na badaniach empirycznych i studiach przypadków.

Zwolenniczka transhumanizmu, propagatorka koncepcji stosowania nowych technologii w biznesie (przewodnicząca kapituły konkursu „New Tech – New Travel” oraz członek Rady Naukowej e-TravelForum). Jurorka w licznych konkursach branży HoReCa, w tym “Hotelarz Roku” i MP Power Awards.

Trzeci sektor

Współautorka Strategii rozwoju turystyki w województwie mazowieckim na lata 2014-2020 oraz licznych ekspertyz ekonomicznych realizowanych na zlecenie Departamentu Turystki Ministerstwa Sportu i Turystyki, POT, GUS i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Członek Zespołu Roboczego ds. Badań w Turystyce przy MSiT, Rady Naukowej Szlaku Kanału Elbląskiego oraz Komitetu Naukowego NETOUR Project – “Network for Excellence in Tourism through Organizations and Universities”.

Przewodnicząca Rady Fundacji “Rok Rzeki Wisły” działającej na rzecz koordynacji zadań i aktywizacji społeczności gmin nadwiślańskich.

Doradca organizacji turystycznych (w tym POT i Mazowieckiej ROT) oraz podmiotów aktywnych na gruncie ekonomii współpracy (w tym Stowarzyszeniu Wspólnota Polska, wspierającemu współpracę Polonii oraz Polaków z zagranicy z Ojczyzną w dziedzinach oświaty, nauki, kultury, gospodarki, turystyki i sportu).

Prywatnie...

  • pasjonatka intelektualnych przepychanek z synami
  • maniakalna czytelniczka
  • wielbicielka kotów i samotnej jazdy czymkolwiek…

25 czerwca 2018 roku – wbrew stanowi zdrowia i prawom przyrody – zdobyłam Kilimandżaro 🙂