O mnie

Magdalena Kachniewska

Wykształcenie

Absolwentka dwóch wydziałów (HZ i ES) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Doktorat z ekonomii, habilitacja z zarządzania. Ale kiedy dorosnę do Uniwersytetu Trzeciego Wieku – planuję mediewistykę!

Praca

Obecnie: profesor SGH (Katedra Turystyki), członek Rady Naukowej Kolegium Gospodarki Światowej, przedstawicielka KGS w Senackiej Komisji Dydaktycznej i członek Rady Współpracy z Biznesem i Rady Programowej KGS SGH.

W kadencji 2012-16 członek Senatu Uczelni i Dziekan Studium Magisterskiego.

Publikacje i projekty badawcze umieściłam w odrębnych zakładkach – bierz garściami, przecież zapłaciłaś za to jako podatnik 😉

W przeszłości: pracownica prawie wszystkich szczebli zarządzania w hotelarstwie – ostatnim akordem był fotel prezesa zarządu Efekt Hotele S.A i funkcja dyrektor generalnej hoteli Best Western Krakow Premier i Express by Holiday Inn w Krakowie oraz członka Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Hipotecznego.

Projekty rządowe i pozarządowe

Współautorka Strategii rozwoju turystyki w województwie mazowieckim na lata 2014-2020 oraz licznych ekspertyz ekonomicznych realizowanych na zlecenie Departamentu Turystki Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej, Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Członek Zespołu Roboczego ds. Badań w Turystyce przy Ministrze Sportu i Turystyki (MSiT), Rady Naukowej Szlaku Kanału Elbląskiego oraz Komitetu Naukowego NETOUR Project – “Network for Excellence in Tourism through Organizations and Universities”.

Przewodnicząca Rady Fundacji “Rok Rzeki Wisły” działającej na rzecz koordynacji zadań i projektów zagospodarowania rzeczywistego i symbolicznego potencjału Wisły oraz aktywizacji społeczności gmin nadwiślańskich.

Doradca organizacji turystycznych (w tym Polskiej Organizacji Turystycznej i Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej) oraz innych podmiotów aktywnych na gruncie ekonomii współpracy (w tym Stowarzyszeniu Wspólnota Polska, wspierającemu współpracę Polonii oraz Polaków z zagranicy z Ojczyzną w dziedzinach oświaty, nauki, kultury, gospodarki, turystyki i sportu).

Ekspertyza i doradztwo

Nadal aktywnie współpracuję z biznesem, a znakomita część moich publikacji bazuje na badaniach empirycznych i studiach przypadków z zakresu nowych mediów, gospodarki cyfrowej, rynku turystycznego, zarządzania i marketingu.

Konsultowałam rozruchu ponad 30 obiektów hotelowych w Polsce. Jestem jurorką w licznych konkursach dla przedsiębiorców branży turystycznej (HoReCaTa), w tym “Hotelarz Roku” i MP Power Awards oraz członkiem honorowym Gdańskiego Stowarzyszenia Agroturyzmu i Międzynarodowego Forum Agroturystyki.

Ściśle naukowo

Członek Rady Naukowej Folia Turistica oraz Journal of University of Economics – Varna, a także członek Rady Recenzentów European Journal of Service Management, Journal of Easter European and Central Asian Research (JEECAR), Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Problems of Tourism and Recreation. Felietonistka „Wiadomości Turystycznych”.

Mniej ściśle...

Zwolenniczka transhumanizmu, propagatorka koncepcji stosowania e-marketingu i e-technologii w turystyce (przewodnicząca kapituły konkursu „New Tech – New Travel” oraz członek Rady Naukowej e-TravelForum).

Promotorka ponad 250 prac licencjackich i magisterskich, których listę znajdziesz tutaj i współautorka materiałów dydaktycznych adresowanych do “młodszych studentów” w ramach takich inicjatyw jak: Olimpiada Przedsiębiorczości oraz Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy (obejrzyj film z zajęć z najmłodszymi studentami). Współautorka Ekonopedii (Magazynu Młodego Menedżera).

Prywatnie...

  • pasjonatka intelektualnych przepychanek z synami
  • maniakalna czytelniczka
  • wielbicielka kotów i samotnej jazdy czymkolwiek…

25 czerwca 2018 roku – wbrew stanowi zdrowia i prawom przyrody – zdobyłam Kilimandżaro 🙂