O mnie

Wykształcenie

Absolwentka dwóch wydziałów (HZ i ES) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Doktorat z ekonomii, habilitacja z zarządzania, a kiedy dorosnę do Uniwersytetu Trzeciego Wieku – planuję mediewistykę!

Praca naukowa

Jestem profesorem SGH, od roku 2019 związaną z Instytutem Infrastruktury Transportu i Mobilności SGH oraz Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Od 2022 roku pełnię funkcję przewodniczącej Rady Naukowej Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis we Wrocławiu. Jestem też członkinią Rady Naukowej Journal of University of Economics – Varna oraz Folia Turistica, a także Rady Recenzentów European Journal of Service Management, Journal of Easter European and Central Asian Research (JEECAR), Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Problems of Tourism and Recreation oraz felietonistką „Wiadomości Turystycznych”.

Pełniłam funkcję przewodniczącej Senackiej Komisji Programowej SGH, wiceprzewodniczącej Rady Naukowej dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości, członkini Rady Naukowej Kolegium Gospodarki Światowej oraz członkini Rady Współpracy z Biznesem i Rady Programowej KGS SGH, a w kadencji 2012-16 – dziekana Studium Magisterskiego SGH.

Popularyzacja nauki

Z entuzjazmem podchodzę do możliwości gospodarki cyfrowej i z zapałem propaguję koncepcję stosowania nowych technologii w biznesie, m.in. jako przewodnicząca kapituły konkursu „New Tech – New Travel” i Rady Naukowej e-TravelForum) oraz jurorka w licznych konkursach branży HoReCa, w tym “Hotelarz Roku” i MP Power Awards.

Jestem też współautorką materiałów dydaktycznych adresowanych do najmłodszych studentów w ramach takich inicjatyw jak: Olimpiada Przedsiębiorczości i Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy oraz współautorką Ekonopedii (Magazynu Młodego Menedżera).

Wypromowałam ponad 350 prac magisterskich i licencjackich oraz dyplomowych na studiach MBA i DBA.

Ekspertyza i doradztwo

Przeszłam prawie wszystkie szczeble zarządzania w hotelarstwie (ostatnim akordem był fotel prezesa zarządu Efekt Hotele S.A i członka Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Hipotecznego). Doradzałam też jako konsultant wiodący na etapie rozruchu ponad 30 obiektów hotelowych w Polsce.

Intensywnie współpracuję z biznesem, a znakomita część moich publikacji bazuje na badaniach empirycznych i studiach przypadków.

Trzeci sektor

Współtworzyłam Strategię rozwoju turystyki w województwie mazowieckim na lata 2014-2020 oraz liczne ekspertyzy ekonomiczne realizowanych na zlecenie Departamentu Turystki Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej, Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Jestem członkinią Zespołu Roboczego ds. Badań w Turystyce przy MSiT, Rady Naukowej Szlaku Kanału Elbląskiego oraz Komitetu Naukowego NETOUR Project – “Network for Excellence in Tourism through Organizations and Universities”.

Pełniłam też funkcję przewodniczącej Rady Fundacji “Rok Rzeki Wisły” działającej na rzecz koordynacji zadań i aktywizacji społeczności gmin nadwiślańskich.

Doradzam organizacjom turystycznym (w tym POT i Mazowieckiej ROT) oraz podmiotom aktywnym na gruncie ekonomii współpracy (w tym Stowarzyszeniu Wspólnota Polska, wspierającemu współpracę Polonii oraz Polaków z zagranicy z Ojczyzną w dziedzinach oświaty, nauki, kultury, gospodarki, turystyki i sportu).

Prywatnie...

  • pasjonatka intelektualnych przepychanek z (dorosłymi już) dziećmi
  • maniakalna czytelniczka
  • wielbicielka kotów i samotnej jazdy czymkolwiek…

25 czerwca 2018 roku – wbrew stanowi zdrowia i prawom przyrody – zdobyłam Kilimandżaro 🙂