Wystąpienia na konferencjach

2020

 • Czynniki i bariery rozwoju inteligentnej mobilności miejskiej – perspektywa małych i średnich miast w Polsce, Nowe Wyzwania w Polityce Gospodarczej, Biznesie i Zarządzaniu, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa, 7 grudnia 2020.
 • Zastosowanie big data w prognozowaniu sprzedaży turystycznej, XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Turystyka w naukach społecznych”, Uniwersytet Jagelloński, 19 listopada 2020.
 • Perspektywy zastosowania technologii blockchain w branży turystycznej, Konferencja Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie “Gospodarka cyfrowa i post-cyfrowa a przedsiębiorstwo”, SGH, Warszawa, 22 października 2020.
 • Społeczne i ekonomiczne skutki zamknięcia gospodarki dla branży turystycznej, II Forum Turystyczne Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Szklarska Poręba, 30 września 2020.
 • Czego pragnie gość jutra? Potrzeby i oczekiwania turystów w kontekście wiodących trendów cyfrowej gospodarki turystycznej, Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 30 października 2020.

2019

 • Kiedy miasta są smart: Analityka cyfrowa w służbie miast inteligentnych, panel dyskusyjny “Smart City”, IV Forum Przemysłowe w Karpaczu, 12 grudnia 2019 r.
 • Poszerzona rzeczywistość i aplikacje mobilne jako narzędzia relokacji ruchu turystycznego na terenie parków narodowych, Ogólnopolskie Forum Parków Narodowych, Suwałki, 4-6 grudnia 2019 r.
 • Cechy markowego produktu turystyki wiejskiej,  seminarium pt. Markowe produkty turystyki wiejskiejMiędzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw, Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, 22 listopada 2019 r.
 • Mobilna poszerzona rzeczywistość jako narzędzie kreowania wartości w turystyce doświadczeń, Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Laboratorium Doświadczeń Czasu Wolnego, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 20 listopada 2019 r.
 • Bądźmy kreatywni i śledźmy trendy, I Lubelskie Forum Turystyki, organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin, 22 października 2019 r.
 • Między autentycznością a wyobrażeniem: jak tworzyć filary doświadczenia turystycznego?, Turystyka w czasach experience economy, organizator: Urząd Miejski w Świdnicy, Świdnica, 16 października 2019 r.
 • Aktywna turystyka szansą rozwoju gmin górskich, Forum Turystyczne pn. Turystyka Karkonoszy, Gór Izerskich i Łużyc,  Pałac Wojanów, 11 października 2019 r.
 • Innowacyjne rozwiązania w turystyce. Nowe technologie jako szansa i wyzwanie, Konwent Marszałków, Olsztyn, 12 lipca 2019r.
 • Jak technologie cyfrowe zmieniają ścieżkę zakupową klienta?, konferencja Brian Tracy Institute, Łódź, 24 maja 2019 r.
 • Koszty dystrybucji miejsc noclegowych i ich wpływ na skuteczną realizację programu hotelowego, Corporate Lodging Forum, organizator: HRS Polska, Warszawa, 23 maja 2019 r.
 • Zmiany struktury rynku turystycznego w warunkach gospodarki cyfrowej, Strategie e-biznesu, Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, Kolegium Analiz Ekonomicznych, SGH, Warszawa, 15 maja 2019 r.
 • Tworzenie wartości dodanej na bazie kontekstowych aplikacji mobilnych (przypadek branży turystycznej), World Economy 2019. Learning from the Past and Designing the Future, Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Warszawa, 9-10 maja 2019 r.
 • Czy relacje z gośćmi mogą być bezstresowe?, Hotelowy Power Day, Warszawa, 24 kwietnia 2019 r.
 • Czy turystyka ponownie straci najlepszy kawałek tortu?, Nowe Trendy w Turystyce, Gdańsk, 29 marca 2019 r.
 • Modele biznesowe gospodarki cyfrowej jako czynnik zmian strukturalnych rynku turystycznego – stan badań, IX Gremium Ekspertów Turystyki: Samorząd terytorialny a rozwój turystyki, Gdańsk, 28 marca 2019 r.
 • Zanikanie granic przedsiębiorstw na rynku turystycznym, konferencja nt. Przedsiębiorstwo wobec nieciągłości rozwoju. Cyfryzacja i dostęp. Polaryzacja i dostosowanie, organizator: Instytut Rynków i Konkurencji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH, Warszawa, 7 marca 2019 r.
 • Big Data Analysis as a Tool for Predictive Intelligence and Experience Personalization in Tourism, konferencja nt. Produkt turystyczny. Innowacje-Marketing-Zarządzanie, Społeczna Akademia Nauk i AWF Warszawa, 16 stycznia 2019 r.

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 12 in /home/klient.dhosting.pl/kachniewska/kachniewska.dkonto.pl/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/shortcodes/vc-basic-grid.php on line 184

2018

 • Zastosowanie analityki big data w hotelarstwie, ProCarpathia, Hotel Carpatia, Wetlina, 14 grudnia 2018 r.
 • Jak technologie cyfrowe zmieniają ścieżkę zakupową klienta?, konferencja Brian Tracy Institute, Kraków 29 listopada 2018 r.
 • Technologie cyfrowe a modele biznesowe w turystyce, Hotelowy Power Day, Warszawa 7 listopada 2018 r.
 • Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) w opinii małych i średnich przedsiębiorstw hotelarskich, VI Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych nt. “Wyzwania i perspektywy rozwoju turystyki”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Ekonomiczny, 22-23 października 2018 r.
 • Produktu sieciowe jako źródło nadzwyczajnych wrażeń turysty, wystąpienie inauguracyjne na konferencji nt. Sieciowych produktów turystycznych w Świdnicy, 10 października 2018 r.
 • Gospodarka cyfrowa a turystyka, debata w trakcie obchodów Światowych Dni Turystyki w Ostródzie, 28 września 2018 r.
 • Turystyka zdrowotna jako determinanta kształtowania nowych modeli biznesowych, X Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Marketing turystyczny, organizatorzy: Instytut Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego i Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie, Międzyzdroje, 28 maja 2018 r.
 • Motywy uczestnictwa w turystyce zdrowotnej a kształtowanie przestrzeni turystycznej w Polsce, konferencja Agrotravel and Active Life: Turystyczna marka terytorialna – tworzenie, rozwój, promocja, Kielce, Targi Agro-Travel, 20 kwietnia 2018 r.
 • Marketing społecznościowy obiektów hotelarskich, Starachowice, 13 kwietnia 2018 r.
 • Wisła: ile natury, ile kultury, ile społeczeństwa?, Rola przewodników turystycznych w warunkach deregulacji rynku, wystąpienie na Wisła-Tour, Dęblin, Muzeum Sił Powietrznych, 23-24 marca 2018 r.
 • Dla kogo smart city?, wystąpienie na międzynarodowej konferencji HIstorical Cities 3.0, Kraków 1-2 marca 2018 r.
 • Podsumowanie efektów działalności Fundacji Rok Rzeki Wisły w 2017 roku, wystąpienie na konferencji, Warszawa 22 lutego 2018 r.

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 12 in /home/klient.dhosting.pl/kachniewska/kachniewska.dkonto.pl/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/shortcodes/vc-basic-grid.php on line 184

2017

 • “Wyzwania innowacyjności rynku turystycznego” – konferencja pokongresowa w Świdnicy, 18 października 2017 r.
 • “Turystyka zdrowotna jako innowacja marketingowa w agroturystyce”, Konferencja Agrotravel, Kielce, 7 kwietnia 2017 r.
 • “Promocja regionów turystycznych w mediach społecznościowych”, Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Poznań, 27-28 marca 2017 r.
 • prowadzenie konsultacji społecznych w ramach mazowieckich warsztatów Wiślanego Okrągłego Stołu: Płock, 27 stycznia 2017 r., Lipsko, 2 lutego 2017 r., Otwock, 9 lutego 2017 r., Wyszogród, 10 lutego 2017 r.

2016


Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 12 in /home/klient.dhosting.pl/kachniewska/kachniewska.dkonto.pl/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/shortcodes/vc-basic-grid.php on line 184

2015

 • V Ogólnopolska Konferencja Instytutów i Katedr Turystyki Państwowych Szkół Wyższych w Polsce “Trendy we współczesnej turystyce“, organizowanej przez Katedrę Turystyki SGH, w Warszawie w dniach 26-27 listopada 2015 r., wygłoszenie referatu nt.”Funkcjonowanie aborygeńskich klastrów turystycznych na Tajwanie jako ekonomiczna i kulturowa podstawa trwałego rozwoju turystyki“.
 • International Scientific Conference “Tourism in the Age of Transformation” (ТУРИЗМЪТ В ЕПОХАТА НА ТРАНСФОРМАЦИЯ), Celebrating 50 th Anniversary of the establishment of Specialty of Tourism in Economic University Varna, Varna Nov. 6-7 2015, wygłoszenie referatu “Gamification in tourism: pitfalls and benefits“.
 • Polish Prestige Hotels and Resorts – doroczne spotkanie zarządu i szczyt marketingowy hoteli grupy PPH&R, Szczyrk 22-23 października 2015, wygłoszenie referatu oraz prowadzenie panelu dyskusyjnego nt. “Quo Vadis PPH“.
 • III Forum Turystyki Europejskiej “Przyszłość w turystyce – turystyka w przyszłości” – “Open your mind czyli innowacje w turystyce”, Wrocław 15-16 października 2015, wygłoszenie referatu plenarnego na zaproszenie organizatorów (invited speaker) “Grywalizacja jako narzędzie popularyzacji aktywności turystycznej“.
 • Konferencja nt. “Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”, Olsztyn 7 października 2015, wygłoszenie referatu plenarnego i przeprowadzenie warsztatów nt. “Nowe trendy konsumenckie jako przesłanka zastosowania nowoczesnych narzędzi komunikacji rynkowej“.
 • V Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Ciechocinek 22 września 2015, członkostwo w Radzie Naukowej Konferencji oraz wygłoszenie referatu plenarnego nt. “Uwarunkowania tworzenia produktów sieciowych w turystyce“.
 • Konferencja naukowo-branżowa “Obsługa pasażerów lotniczych w erze nowych technologii informatycznych: wyzwania i nowe standardy” – członkostwo w Radzie Naukowej, prowadzenie sesji nt.: “Kształcenie kadr dla nowoczesnych przewozów pasażerskich w transporcie lotniczym“, Warszawa, 2015-06-16. Instytucje organizujące: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji w Warszawie.
 • Udział w Radzie Naukowej konferencji: PEMES – Polish Event Management Educators Symposium, 7-8 maja 2015, Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji w Warszawie

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 12 in /home/klient.dhosting.pl/kachniewska/kachniewska.dkonto.pl/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/shortcodes/vc-basic-grid.php on line 184

2014

 • VII Gremium Ekspertów Turystyki, Kraków, 10-12 grudnia 2014, instytucja organizująca: Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Forum Turystyki Regionów, członkostwo w Radzie Naukowej, prowadzenie sesji nt.: “Przeobrażenia podaży turystycznej”, wystąpienie nt.: “Big Data Analysis jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i regionów turystycznych”.
 • ATHE Annual Conference 2014, 4-5 grudnia 2014, instytucja organizująca: Association in Tourism for Higher Education, Edynburg, tytuł wystąpienia: “Co-creation of the learning experience”
 • Hotel&Tourism Trends 2014, Warszawa 18-20 listopada 2014, członkostwo w Radzie Naukowej Konferencji, przewodniczenie dyskusji panelowej oraz wygłoszenie referatu nt. “Bariery rozwoju rynku hotelarskiego”
 • Konferencja nt. “Dynamika przeobrażeń rynku turystycznego”, 16-17 października 2014, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych,Warszawa, członkostwo w Radzie Naukowej Konferencji, wygłoszenie referatu nt. “Pokolenie Y jako czynnik przeobrażeń rynku turystycznego” oraz przewodniczenie sesji naukowej.
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Przyszłość w turystyce – turystyka w przyszłości”,  Katedra Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 9-10 października 2014, członkostwo w Radzie Naukowej Konferencji, przewodniczenie II sesji plenarnej oraz wygłoszenie referatu nt. “Pokolenie Y na turystycznym rynku pracy: fakty, mity i wyzwania”
 • “Innowacje w przemyśle spotkań”, 26 września 2014, Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce, Kielce, członkostwo w Radzie Naukowej Konferencji oraz wygłoszenie referatu nt. “Odpowiedzialność za społeczność lokalną jako czynnik przewagi konkurencyjnej w branży spotkań”
 • IV Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Elgiszewo 23-25 września 2014, członkostwo w Radzie Naukowej Konferencji oraz wygłoszenie referatu plenarnego nt. “Agroturystyka w sieci: jak skutecznie odpowiadać na potrzeby generacji Y” oraz przewodniczenie dyskusji panelowej “Współpraca i komunikacja sieciowa warunkiem rozwoju turystyki wiejskiej”
 • VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Rynek Turystyczny”, Katedra Zarządzania Turystyką Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, 21-23 maja 2014,  wygłoszenie referatu nt. “Polaryzacja podaży turystycznej jako stymulanta rozwoju sieciowych produktów turystycznych”, przewodniczenie sesji “Krajowy i międzynarodowy rynek turystyczny”
 • V Forum Innowacji oraz I Forum Turystyczne Państw Karpackich, 27-28 maja 2014, instytucja organizująca: Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, członkostwo w Radzie Naukowej Konferencji oraz wystąpienie nt: “Źródła i bariery innowacyjności w turystyce”.
 • PEMES 2014: Sympozjum Edukatorów Kadr Zarządzających Wydarzeniami (Polish Event Management Educators Symposium), 9-10 maja 2014, Akademia Finansów i Biznesu “Vistula” oraz Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, Warszawa, członkostwo w Radzie Naukowej Konferencji oraz wygłoszenie referatu nt. “Czynniki wyboru lokalizacji wydarzeń (events) w ocenie polskich organizatorów”
 • IV Ogólnopolska Konferencja Instytutów i Katedr Turystyki Państwowych Szkół Wyższych nt. “Turystyka wobec zmian współczesnego świata”, 3-4 kwietnia 2014, instytucja organizująca: Katedra Turystyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, tytuł wystąpienia: “Zastosowanie koncepcji CSR w kreowaniu efektywnych modeli biznesu – studium przypadku Hotelu Senator w Starachowicach”

2013