Wystąpienia na konferencjach

2022

 • Open data jako warunek rozwoju inteligentnych regionów turystycznych, X GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI, Uniwersytet Łódzki i Forum Turystyki Regionów, Łódź, 6-8.12.2022.
 • Przewodniczenie debacie nt. Narzędzia finansowe odbudowy i rozwoju turystyki, X GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI, Uniwersytet Łódzki i Forum Turystyki Regionów, Łódź, 6.12.2022.
 • Online Travel Agencies (OTA) jako nowe modele biznesowe na rynku turystycznym, “Platformy cyfrowe: ekosystemy, dostawcy, klienci”, SGH we współpracy z DELab UW, SGH, Warszawa 7.12.2022.
 • Cyfryzacja bez robotów: znaczenie portali oped data dla rozwoju turystyki, Konferencja Turysta 2022, Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Poznań 20.10.2022.
 • Insights towards the implementation of a regional-based tourism intelligence system, 2nd Tourism and Hospitality Networking Conference, Kadir Has University, Turkey CEFAGE, University of Algarve, Portugal University of Wisconsin-Stout, USA, 6-9.09.2022.
 • II Swiss-Polish Blockchain Symposium, Swiss-Polish Blockchain Association, 8.09.2022.
 • Inteligentny system wyszukiwania ofert turystycznych oparty na algorytmach rozumienia języka naturalnego, ICTB 2022 – International Conference on Tourism and Business, Lucerne University of Applied Sciences&Arts (Switzerland) Mahidol University International College (Thailand) Edinburgh Napier University (Scotland), Luzern 24-28.08.2022.
 • Sprawczość, pasja, cyfryzacja – nowy wizerunek kobiet w turystyce, Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 6.04.2022
 • Digitization in marketing and tourist attractiveness of the city, Historical Cities 3.0 Tourism-friendly Cities – in search of a new model of attractiveness, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, 28.03.2022.
 • Shaping the Next Normal in Tourism, Hospitality and Event, CAUTHE 2022, Department of Tourism, Sport and Hotel Management, Griffith University, Australia, 7-9.02.2022.

2021

 • Gamification Technologies to Marketing in Tourism, ICMarkTech’21 – International Conference on Marketing and Technologies, University of La Laguna – Tenerife, Spain, 2-4.12.2021.
 • Konsument w świecie cyfrowym, konferencja Fundacji Tygiel “Zachowania ekonomiczne współczesnego społeczeństwa”, on-line, 3.12.2021.
 • Agroturystyka i turystyka wiejska w kontekście rolnictwa wielofunkcyjnego i turystyki społeczne, XIX Ogólnopolskie Sympozjum AgroturystyczneCentrum Doradztwa Rolniczego, Oddział w Krakowie, 10.12.2021.
 • Nauki ekonomiczne przed, w czasie i po pandemii, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa, 23.11.2021.
 • Tourism price prediction system based on advanced methods of fusion of multidimensional data and machine learning (ePREDYKTOUR), IV Conference on Contemporary Challenges of Tourism an Recreation, WSB University in Poznań and the Adam Mickiewicz University, Poznań, 18-19.11.2021.
 • 20 jubileuszowa konferencja (Ekonomia – Finanse – Zarządzanie): Wyzwania w polityce gospodarczej, politykach publicznych i handlowej w dobie transformacji cyfrowej, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 25.10.2021.
 • Emerging and innovative research methods and methodologies: big data in science, International Business Conference in UAE: Achieving Sustainable development Through Business, Innovation&Digital technologies, Faculty of Business, Higher Colleges of Technology (HCT), 18-19.10.2021.
 • Dynamika rozwoju nowych technologii wspierających rozwój turystyki regionalne, III Forum Turystyczne KARR, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, Szklarska Poręba, 8.10.2021.
 • Euro-Trans 2021 “Green Finance for Brownfield Transport Sector Transformation“, SGH, Uniwersytet Gdański i Uniwersytet Szczeciński, 21.09.21.
 • Omnichannel and Marketing Communication in Tourism, 8th International Conference of the International Association of Cultural and Digital Tourism (IACuDiT) “Transcending Borders in Tourism through Innovation and Cultural Heritage”, Hydra Island, Greece, 1-3.09.2021.
 • Intelligent travel search system based on natural language understanding algorithms (NLP), INVTUR 2021 (5th edition): “Tourism and the Sustainable Development Goals: From Theory to Practice”, University of Bournemouth (UK) University of Aveiro (Portugal), 6-7.05.2021.

2020

 • Czynniki i bariery rozwoju inteligentnej mobilności miejskiej – perspektywa małych i średnich miast w Polsce, Nowe Wyzwania w Polityce Gospodarczej, Biznesie i Zarządzaniu, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa, 7 grudnia 2020.
 • Zastosowanie big data w prognozowaniu sprzedaży turystycznej, XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Turystyka w naukach społecznych”, Uniwersytet Jagelloński, 19 listopada 2020.
 • Perspektywy zastosowania technologii blockchain w branży turystycznej, Konferencja Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie “Gospodarka cyfrowa i post-cyfrowa a przedsiębiorstwo”, SGH, Warszawa, 22 października 2020.
 • Społeczne i ekonomiczne skutki zamknięcia gospodarki dla branży turystycznej, II Forum Turystyczne Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Szklarska Poręba, 30 września 2020.
 • Czego pragnie gość jutra? Potrzeby i oczekiwania turystów w kontekście wiodących trendów cyfrowej gospodarki turystycznej, Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 30 października 2020.

2019

 • Kiedy miasta są smart: Analityka cyfrowa w służbie miast inteligentnych, panel dyskusyjny “Smart City”, IV Forum Przemysłowe w Karpaczu, 12 grudnia 2019 r.
 • Poszerzona rzeczywistość i aplikacje mobilne jako narzędzia relokacji ruchu turystycznego na terenie parków narodowych, Ogólnopolskie Forum Parków Narodowych, Suwałki, 4-6 grudnia 2019 r.
 • Cechy markowego produktu turystyki wiejskiej,  seminarium pt. Markowe produkty turystyki wiejskiejMiędzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw, Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, 22 listopada 2019 r.
 • Mobilna poszerzona rzeczywistość jako narzędzie kreowania wartości w turystyce doświadczeń, Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Laboratorium Doświadczeń Czasu Wolnego, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 20 listopada 2019 r.
 • Bądźmy kreatywni i śledźmy trendy, I Lubelskie Forum Turystyki, organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin, 22 października 2019 r.
 • Między autentycznością a wyobrażeniem: jak tworzyć filary doświadczenia turystycznego?, Turystyka w czasach experience economy, organizator: Urząd Miejski w Świdnicy, Świdnica, 16 października 2019 r.
 • Aktywna turystyka szansą rozwoju gmin górskich, Forum Turystyczne pn. Turystyka Karkonoszy, Gór Izerskich i Łużyc,  Pałac Wojanów, 11 października 2019 r.
 • Innowacyjne rozwiązania w turystyce. Nowe technologie jako szansa i wyzwanie, Konwent Marszałków, Olsztyn, 12 lipca 2019r.
 • Jak technologie cyfrowe zmieniają ścieżkę zakupową klienta?, konferencja Brian Tracy Institute, Łódź, 24 maja 2019 r.
 • Koszty dystrybucji miejsc noclegowych i ich wpływ na skuteczną realizację programu hotelowego, Corporate Lodging Forum, organizator: HRS Polska, Warszawa, 23 maja 2019 r.
 • Zmiany struktury rynku turystycznego w warunkach gospodarki cyfrowej, Strategie e-biznesu, Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, Kolegium Analiz Ekonomicznych, SGH, Warszawa, 15 maja 2019 r.
 • Tworzenie wartości dodanej na bazie kontekstowych aplikacji mobilnych (przypadek branży turystycznej), World Economy 2019. Learning from the Past and Designing the Future, Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Warszawa, 9-10 maja 2019 r.
 • Czy relacje z gośćmi mogą być bezstresowe?, Hotelowy Power Day, Warszawa, 24 kwietnia 2019 r.
 • Czy turystyka ponownie straci najlepszy kawałek tortu?, Nowe Trendy w Turystyce, Gdańsk, 29 marca 2019 r.
 • Modele biznesowe gospodarki cyfrowej jako czynnik zmian strukturalnych rynku turystycznego – stan badań, IX Gremium Ekspertów Turystyki: Samorząd terytorialny a rozwój turystyki, Gdańsk, 28 marca 2019 r.
 • Zanikanie granic przedsiębiorstw na rynku turystycznym, konferencja nt. Przedsiębiorstwo wobec nieciągłości rozwoju. Cyfryzacja i dostęp. Polaryzacja i dostosowanie, organizator: Instytut Rynków i Konkurencji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH, Warszawa, 7 marca 2019 r.
 • Big Data Analysis as a Tool for Predictive Intelligence and Experience Personalization in Tourism, konferencja nt. Produkt turystyczny. Innowacje-Marketing-Zarządzanie, Społeczna Akademia Nauk i AWF Warszawa, 16 stycznia 2019 r.

2018

 • Zastosowanie analityki big data w hotelarstwie, ProCarpathia, Hotel Carpatia, Wetlina, 14 grudnia 2018 r.
 • Jak technologie cyfrowe zmieniają ścieżkę zakupową klienta?, konferencja Brian Tracy Institute, Kraków 29 listopada 2018 r.
 • Technologie cyfrowe a modele biznesowe w turystyce, Hotelowy Power Day, Warszawa 7 listopada 2018 r.
 • Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) w opinii małych i średnich przedsiębiorstw hotelarskich, VI Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych nt. “Wyzwania i perspektywy rozwoju turystyki”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Ekonomiczny, 22-23 października 2018 r.
 • Produktu sieciowe jako źródło nadzwyczajnych wrażeń turysty, wystąpienie inauguracyjne na konferencji nt. Sieciowych produktów turystycznych w Świdnicy, 10 października 2018 r.
 • Gospodarka cyfrowa a turystyka, debata w trakcie obchodów Światowych Dni Turystyki w Ostródzie, 28 września 2018 r.
 • Turystyka zdrowotna jako determinanta kształtowania nowych modeli biznesowych, X Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Marketing turystyczny, organizatorzy: Instytut Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego i Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie, Międzyzdroje, 28 maja 2018 r.
 • Motywy uczestnictwa w turystyce zdrowotnej a kształtowanie przestrzeni turystycznej w Polsce, konferencja Agrotravel and Active Life: Turystyczna marka terytorialna – tworzenie, rozwój, promocja, Kielce, Targi Agro-Travel, 20 kwietnia 2018 r.
 • Marketing społecznościowy obiektów hotelarskich, Starachowice, 13 kwietnia 2018 r.
 • Wisła: ile natury, ile kultury, ile społeczeństwa?, Rola przewodników turystycznych w warunkach deregulacji rynku, wystąpienie na Wisła-Tour, Dęblin, Muzeum Sił Powietrznych, 23-24 marca 2018 r.
 • Dla kogo smart city?, wystąpienie na międzynarodowej konferencji HIstorical Cities 3.0, Kraków 1-2 marca 2018 r.
 • Podsumowanie efektów działalności Fundacji Rok Rzeki Wisły w 2017 roku, wystąpienie na konferencji, Warszawa 22 lutego 2018 r.

2017

 • “Wyzwania innowacyjności rynku turystycznego” – konferencja pokongresowa w Świdnicy, 18 października 2017 r.
 • “Turystyka zdrowotna jako innowacja marketingowa w agroturystyce”, Konferencja Agrotravel, Kielce, 7 kwietnia 2017 r.
 • “Promocja regionów turystycznych w mediach społecznościowych”, Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Poznań, 27-28 marca 2017 r.
 • prowadzenie konsultacji społecznych w ramach mazowieckich warsztatów Wiślanego Okrągłego Stołu: Płock, 27 stycznia 2017 r., Lipsko, 2 lutego 2017 r., Otwock, 9 lutego 2017 r., Wyszogród, 10 lutego 2017 r.

2016

2015

 • V Ogólnopolska Konferencja Instytutów i Katedr Turystyki Państwowych Szkół Wyższych w Polsce “Trendy we współczesnej turystyce“, organizowanej przez Katedrę Turystyki SGH, w Warszawie w dniach 26-27 listopada 2015 r., wygłoszenie referatu nt.”Funkcjonowanie aborygeńskich klastrów turystycznych na Tajwanie jako ekonomiczna i kulturowa podstawa trwałego rozwoju turystyki“.
 • International Scientific Conference “Tourism in the Age of Transformation” (ТУРИЗМЪТ В ЕПОХАТА НА ТРАНСФОРМАЦИЯ), Celebrating 50 th Anniversary of the establishment of Specialty of Tourism in Economic University Varna, Varna Nov. 6-7 2015, wygłoszenie referatu “Gamification in tourism: pitfalls and benefits“.
 • Polish Prestige Hotels and Resorts – doroczne spotkanie zarządu i szczyt marketingowy hoteli grupy PPH&R, Szczyrk 22-23 października 2015, wygłoszenie referatu oraz prowadzenie panelu dyskusyjnego nt. “Quo Vadis PPH“.
 • III Forum Turystyki Europejskiej “Przyszłość w turystyce – turystyka w przyszłości” – “Open your mind czyli innowacje w turystyce”, Wrocław 15-16 października 2015, wygłoszenie referatu plenarnego na zaproszenie organizatorów (invited speaker) “Grywalizacja jako narzędzie popularyzacji aktywności turystycznej“.
 • Konferencja nt. “Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”, Olsztyn 7 października 2015, wygłoszenie referatu plenarnego i przeprowadzenie warsztatów nt. “Nowe trendy konsumenckie jako przesłanka zastosowania nowoczesnych narzędzi komunikacji rynkowej“.
 • V Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Ciechocinek 22 września 2015, członkostwo w Radzie Naukowej Konferencji oraz wygłoszenie referatu plenarnego nt. “Uwarunkowania tworzenia produktów sieciowych w turystyce“.
 • Konferencja naukowo-branżowa “Obsługa pasażerów lotniczych w erze nowych technologii informatycznych: wyzwania i nowe standardy” – członkostwo w Radzie Naukowej, prowadzenie sesji nt.: “Kształcenie kadr dla nowoczesnych przewozów pasażerskich w transporcie lotniczym“, Warszawa, 2015-06-16. Instytucje organizujące: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji w Warszawie.
 • Udział w Radzie Naukowej konferencji: PEMES – Polish Event Management Educators Symposium, 7-8 maja 2015, Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji w Warszawie

2014

 • VII Gremium Ekspertów Turystyki, Kraków, 10-12 grudnia 2014, instytucja organizująca: Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Forum Turystyki Regionów, członkostwo w Radzie Naukowej, prowadzenie sesji nt.: “Przeobrażenia podaży turystycznej”, wystąpienie nt.: “Big Data Analysis jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i regionów turystycznych”.
 • ATHE Annual Conference 2014, 4-5 grudnia 2014, instytucja organizująca: Association in Tourism for Higher Education, Edynburg, tytuł wystąpienia: “Co-creation of the learning experience”
 • Hotel&Tourism Trends 2014, Warszawa 18-20 listopada 2014, członkostwo w Radzie Naukowej Konferencji, przewodniczenie dyskusji panelowej oraz wygłoszenie referatu nt. “Bariery rozwoju rynku hotelarskiego”
 • Konferencja nt. “Dynamika przeobrażeń rynku turystycznego”, 16-17 października 2014, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych,Warszawa, członkostwo w Radzie Naukowej Konferencji, wygłoszenie referatu nt. “Pokolenie Y jako czynnik przeobrażeń rynku turystycznego” oraz przewodniczenie sesji naukowej.
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Przyszłość w turystyce – turystyka w przyszłości”,  Katedra Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 9-10 października 2014, członkostwo w Radzie Naukowej Konferencji, przewodniczenie II sesji plenarnej oraz wygłoszenie referatu nt. “Pokolenie Y na turystycznym rynku pracy: fakty, mity i wyzwania”
 • “Innowacje w przemyśle spotkań”, 26 września 2014, Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce, Kielce, członkostwo w Radzie Naukowej Konferencji oraz wygłoszenie referatu nt. “Odpowiedzialność za społeczność lokalną jako czynnik przewagi konkurencyjnej w branży spotkań”
 • IV Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Elgiszewo 23-25 września 2014, członkostwo w Radzie Naukowej Konferencji oraz wygłoszenie referatu plenarnego nt. “Agroturystyka w sieci: jak skutecznie odpowiadać na potrzeby generacji Y” oraz przewodniczenie dyskusji panelowej “Współpraca i komunikacja sieciowa warunkiem rozwoju turystyki wiejskiej”
 • VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Rynek Turystyczny”, Katedra Zarządzania Turystyką Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, 21-23 maja 2014,  wygłoszenie referatu nt. “Polaryzacja podaży turystycznej jako stymulanta rozwoju sieciowych produktów turystycznych”, przewodniczenie sesji “Krajowy i międzynarodowy rynek turystyczny”
 • V Forum Innowacji oraz I Forum Turystyczne Państw Karpackich, 27-28 maja 2014, instytucja organizująca: Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, członkostwo w Radzie Naukowej Konferencji oraz wystąpienie nt: “Źródła i bariery innowacyjności w turystyce”.
 • PEMES 2014: Sympozjum Edukatorów Kadr Zarządzających Wydarzeniami (Polish Event Management Educators Symposium), 9-10 maja 2014, Akademia Finansów i Biznesu “Vistula” oraz Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, Warszawa, członkostwo w Radzie Naukowej Konferencji oraz wygłoszenie referatu nt. “Czynniki wyboru lokalizacji wydarzeń (events) w ocenie polskich organizatorów”
 • IV Ogólnopolska Konferencja Instytutów i Katedr Turystyki Państwowych Szkół Wyższych nt. “Turystyka wobec zmian współczesnego świata”, 3-4 kwietnia 2014, instytucja organizująca: Katedra Turystyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, tytuł wystąpienia: “Zastosowanie koncepcji CSR w kreowaniu efektywnych modeli biznesu – studium przypadku Hotelu Senator w Starachowicach”

2013