Artykuły naukowe i prace badawcze

2023

2022

  • Kachniewska M., Transformacja energetyczna motoryzacji indywidualnej – trendy globalne i perspektywy krajowe (wersja polska), Energy transition of automobility-global trends and national perspectives (wersja angielska), Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2022, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2022, ISBN 978-83-8030-563-2.

2021

  • Kachniewska M., Smart tourism: towards the concept of a data-based travel experience [in:] Handbook of Sustainable Development and Leisure Services (eds. Lubowiecki-Vikuk, A., de Sousa, B.M.B., Dercan, B., Leal Filho, W.), Springer International Publishing, 2021, 10.1007/978-3-030-59820-4, ISBN: 978-3-030-59820-4.

2020

  • Kachniewska M., Factors and barriers to the development of smart urban mobility – the perspective of Polish medium-sized cities [w:] Ujwary-Gil, A., & Gancarczyk, M. (Eds.). (2020). New Challenges in Economic Policy, Business, and Management. Warsaw: Institute of Economics, Polish Academy of Sciences.
  • Kachniewska M., Boundary conditions for the implementation of smart management systems in tourist destinations, “International Entrepreneurship Review”, 6(4), 35-50, https://doi.org/10.15678/IER.2020.0604.03
  • Kachniewska M., Zmiany struktury rynku turystycznego w warunkach gospodarki cyfrowej [w:] Techniczno-społeczne uwarunkowania gospodarki cyfrowej (red. P. Filipkowski, A. Kobyliński), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Warszawa 2020, s. 119-134, ISBN: 978-83-8030-421-5.
  • Kachniewska M., The use of big data in tourism sales forecasting, “International Journal of Contemporary Management”, Vol. 19 (2020), No 2, pp. 7-35, doi: 10.4467/24498939IJCM.20.004.12669.
  • Kachniewska M., Mobilna poszerzona rzeczywistość (mAR) jako narzędzie kreowania wartości w turystyce doświadczeń [w:] Laboratorium doświadczeń czasu wolnego – problemy współczesności (red. M. Bombol; G. Godlewski), Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2020, s. 229-244, ISBN: 978-83-8030-395-9.
  • Biernat E., Ćwiklińska J., Dziedzic E., Kachniewska M., Zawistowska H., Turystyka medyczna – wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, ISBN: 978-83-8030-347-8.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

1999

1998