Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/klient.dhosting.pl/kachniewska/kachniewska.dkonto.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2854

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/klient.dhosting.pl/kachniewska/kachniewska.dkonto.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/klient.dhosting.pl/kachniewska/kachniewska.dkonto.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /home/klient.dhosting.pl/kachniewska/kachniewska.dkonto.pl/public_html/wp-content/plugins/booked/booked.php on line 369
Artykuły naukowe i prace badawcze – Magdalena Anna Kachniewska

Artykuły naukowe i prace badawcze

2021

 • Smart tourism: towards the concept of a data-based travel experience [in:] Handbook of Sustainable Development and Leisure Services (eds. Lubowiecki-Vikuk, A., de Sousa, B.M.B., Dercan, B., Leal Filho, W.), Springer International Publishing, 2021, 10.1007/978-3-030-59820-4, ISBN: 978-3-030-59820-4.

2020

 • Factors and barriers to the development of smart urban mobility – the perspective of Polish medium-sized cities [w:] Ujwary-Gil, A., & Gancarczyk, M. (Eds.). (2020). New Challenges in Economic Policy, Business, and Management. Warsaw: Institute of Economics, Polish Academy of Sciences.
 • Zmiany struktury rynku turystycznego w warunkach gospodarki cyfrowej [w:] Techniczno-społeczne uwarunkowania gospodarki cyfrowej (red. P. Filipkowski, A. Kobyliński), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Warszawa 2020, s. 119-134, ISBN: 978-83-8030-421-5.
 • The use of big data in tourism sales forecasting, International Journal of Contemporary Management, Vol. 19 (2020), No 2, pp. 7-35, doi: 10.4467/24498939IJCM.20.004.12669.
 • Mobilna poszerzona rzeczywistość (mAR) jako narzędzie kreowania wartości w turystyce doświadczeń [w:] Laboratorium doświadczeń czasu wolnego – problemy współczesności (red. M. Bombol; G. Godlewski), Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2020, s. 229-244, ISBN: 978-83-8030-395-9
 • Elżbieta Biernat, Jolanta Ćwiklińska, Ewa Dziedzic, Magdalena Kachniewska, Hanna Zawistowska, Turystyka medyczna – wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, ISBN: 978-83-8030-347-8.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

 • Koszty regulacji wymiany jako przesłanka kształtowania więzi kooperacyjnych przedsiębiorstw [w:] Wspólna Europa. Partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik ograniczania ryzyka działalności gospodarczej, SGH, Warszawa 2009.

2008

2007

 • Franczyza jako narzędzie budowania łańcucha wartości przedsiębiorstw hotelarskich na europejskim rynku turystycznym [w:] Wspólna Europa. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku UE, SGH, Warszawa 2007.

2006

 • Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym jako warunek utrzymania pozycji rynkowej [w:] Gospodarka turystyczna a grupy interesu (red. S. Wodejko), SGH, Warszawa 2006.
 • Zarządzanie wiedzą jako warunek realizacji celów przedsiębiorstwa w konkurencyjnym otoczeniu [w:] Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym (red. G. Gołembski), AE, Poznań 2006.
 • Poziom kosztów jakości a wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa [w:] Gospodarka turystyczna w regionie (red.A.Rapacz), Jelenia Góra 2006.
 • Modele jakości usług a specyfika produktu turystycznego [w:] Turystyka w badaniach naukowych. Prace ekonomiczne (red. A. Nowakowska, M. Przydział), WSIiZ, Rzeszów, 2006.

2005

 • Kwalimetria jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, “Ekonomiczne Problemy Turystyki” nr 5, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 402/2005.
 • “Zapewnienie wartości dla stron zainteresowanych” jako przedmiot normy ISO 9004 [w:] Wspólna Europa. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami (red. H. Brdulak, T. Gołębiowski), SGH, Warszawa 2005.
 • Zarządzanie przez jakość w turystyce [w:] Czynniki determinujące jakość a doskonalenie systemu informacyjnego w branży turystycznej (red. K. Wajda), UJ, Kraków 2005.

2004

 • Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot kompleksowego zarządzania przez jakość (TQM) [w:] Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej (red. S. Bosiacki, J. Grell), AWF w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Analiza incydentów krytycznych jako źródło wiedzy o kliencie wewnętrznym [w:] Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego, Instytut Turystyki, Warszawa 2004.

2003

 • Instrumenty oddziaływania na jakość usługi turystycznej [w:] Unia Europejska a przyszłość polskiej turystyki, SGH, Warszawa 2003.
 • Konkurencyjność cenowa i jakościowa przedsiębiorstwa turystycznego [w:] Konsument na krajowym rynku turystycznym w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2003.
 • Koszty jakości a rachunkowość zarządcza przedsiębiorstwa turystycznego [w:] Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce (red. G.Gołembski), PWN, Warszawa 2003.

2002

 • Zarządzanie jakością w małym i średnim przedsiębiorstwie na przykładzie biura podróży [w:] Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości (red. S. Doroszewicz), SGH,Warszawa 2002.

1999

1998