Artykuły branżowe

Artykuły na łamach Travelmarketing.pl

Travelmarketing.pl

Cykl artykułów na temat franczyzy hotelowej

(pod patronatem Grupy Hotelowej Orbis S.A.)

Artykuły na łamach Hospitality

Hospitality

Teksty na łamach
Rynku Turystycznego (RT)

  • Praktyczne aspekty nowelizacji norm ISO 9000:2000 dla branży turystycznej, RT nr 28/2002.
  • Jakość w turystyce, RT nr 7/99.
  • Zmiany kursów walutowych a turystyka, RT nr 6/99.
  • Nowe formy ruchu turystycznego, RT nr 3/99.

Rynek Turystyczny

Felietony i artykuły na łamach
Wiadomości Turystycznyc (WT)

Wiadomości Turystyczne

Inne

  • Turystyczne motywacje, “Prawo i Gospodarka”, dodatek Turystyka, nr 11/99.