Jestem profesorem SGH, trenerem biznesu, doradcą przedsiębiorstw i regionów turystycznych.

Pracę naukową od 25 lat skutecznie łączę z praktyką zawodową i życiem rodzinnym.

Od 18 lat wspieram menedżerów i zespoły pracownicze jako trener biznesu, podpowiadając, jak odnaleźć się w świecie nieustannych zmian, zachowując efektywność biznesową, wartości etyczne i radość z pracy.

Obecnie realizuję dwa niezwykłe projekty z pogranicza turystyki i nowych technologii: inteligentny system wyszukiwania ofert turystycznych oparty na algorytmach rozumienia języka naturalnego (NLP) oraz system predykcji cen dla sektora turystycznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod fuzji danych wielowymiarowych i uczenia maszynowego (ePREDYKTOUR).

Współpraca z biznesem

Wspólnie z przedsiębiorcami i organizacjami poszukuję najlepszych sposobów, jak odnaleźć się w świecie nieustannych zmian i konkurencji, zachowując efektywność biznesową, wartości etyczne i radość z pracy.

Dzielenie się wiedzą

Jestem profesorem SGH, promotorem prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. Praca ze studentami daje mi mnóstwo radości – a z wiekiem coraz więcej 😉

Projekty badawcze

Moje pasje naukowe koncentrują się wokół zagadnień gospodarki cyfrowej i możliwości wykorzystania analiz big data w marketingu predykcyjnym i społecznościowym oraz rozwoju nowych modeli biznesowych. Najwięcej projektów realizuję w obszarze otoczenia cyfrowego turystyki.

Publikacje i wystąpienia

Staram się publikować możliwie dużo wyników swoich badań – także w formie popularyzatorskiej. Opracowuję ekspertyzy ekonomiczne i dokumenty strategiczne we współpracy z organizacjami biznesu i agendami rządowymi.

206
342
67
68
718
460
Google Scholar logo
SSRN logo
Research Gate logo
SGH Academia logo