Wystąpienia i wywiady w mediach

Wywiady

What is the role of Vistula River in modern Poland
dla anglojęzycznego kanału TVP Poland-In
Studio Trendy – odc. 1
“Turystyka doznań – czyli o tym, jak się luksusowo wystraszyć”
Dla Fundacji Rok Rzeki Wisły 2017
(17 września 2016)
New Tech - New Travel 2017
Dziki wschód - VIP
Panorama - Rok Rzeki Wisły

Wystąpienia na konferencjach branżowych

  • Strefa NewTech-NewTravel na TourSalon 2018 w Poznaniu: moderowanie dyskusji eksperckiej poświęconej miejscu nowych technologii na rynku turystycznym
  • Strefa NewTech-NewTravel na TourSalon 2017: moderowanie warsztatu dyskusyjnego z laureatami konkursu Polskiej Organizacji Turystycznej i Międzynarodowych Targów Poznańskich “NewTechNewTravel” – “Po co turystyce nowe technologie?”, 17 lutego 2017.
  • Udział w debacie nt. “Jaka POT? Jaka polska turystyka?” (turystyka.rp.pl) z: Dorotą Lachowską (LROT), Bartłomiejem Walasem (wiceprezesem POT), Dawidem Laskiem (podsekretarz stanu w Min. Sportu i Turystyki), Filipem Frydrykiewiczem (turystyka.rp.pl), 30 stycznia 2017.
  • Cykl warsztatów strategicznych zrealizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach obrad Wiślanego Okrągłego Stołu w Płocku (27 stycznia 2017), Lipsku (2 lutego 2017), Otwocku (9 lutego 2017) i Wyszogrodzie (10 lutego 2017).
  • Wisła wzdłuż i w poprzek” – wystąpienie na seminarium otwierającym obrady Wiślanego Okrągłego Stołu, organizowanym przez Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego i Fundację Rok Rzeki Wisły, 13 grudnia 2017 r.
  • “Strategia rozwoju Domów Polonii” – spotkanie Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” i Domów Polonii w Pułtusku 9-10 grudnia 2016
  • prowadzenie panelu dyskusyjnego nt. “Nowe media: systemy dystrybucji usług czy nowe systemy informacji turystycznej?” VIII Gremium Ekspertów Turystyki (Poznań, 7-9 grudnia 2016)
  •  wspólne wystąpienie z dyr. Magdaleną Ragus (POT) nt. “Strategie marketingowe przedsiębiorstw i regionów turystycznych w mediach społecznościowych” w trakcie VIII Gremium Ekspertów Turystyki w dniach 7-9 grudnia 2016 w Poznaniu
  • koordynacja merytoryczna bloku tematycznego “Rozwój turystyki w Polsce w perspektywie 2030” na Kongresie Turystyki Polskiejw Świdnicy 13 października 2016 r. oraz wystąpienie wprowadzające i prowadzenie dyskusji panelowej w sesji “Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych na uwarunkowania ich konkurencyjności”.
  • Wystąpienie nt. “Wisła – wspólna sprawa” na Ogólnopolskim Spotkaniu Koordynacyjnym Roku Rzeki Wisły w dn. 17 września 2016 r. w Warszawie – 2 miesiące po proklamowaniu roku 2017 “Rokiem Rzeki Wisły” przez Sejm RP.