Książki i rozdziały w książkachRynek turystyczny

M.Kachniewska, E.Nawrocka, A.Niezgoda, A.Pawlicz

WoltersKluwer
Polska, Kraków 2012,
ISBN: 978-83-264-3925-4
Bleisure - business and leisure equilibrium in contemporary hotel chains
[w:] The Routledge Handbook of Hotel Chain Management
(red. M. Ivanova, S. Ivanon, V. Magnini)
Routledge, 2016
ISBN-10: 113880505X
ISBN-13: 978-1138805057

[w:] Wiejski produkt turystyczny. Doświadczenia i wyzwania
(red. J. Majewski)
Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. E.Lipińskiego w Kielcach
Kielce 2012, s. 93 - 113
(tutaj znajdziesz spis treści)
Internetowe platformy upowszechniania wiedzy jako narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów turystycznych

[w:] Zarządzanie wiedzą a efektywność gospodarki turystycznej (red. M. Morawski), AWF we Wrocławiu
Wrocław 2012
ISBN 978-83-924078-8-1

Metodologia regionalnego rachunku satelitarnego turystyki dla Polski
E. Dziedzic, M.Kachniewska, T.Skalska, K. Łopaciński

Instytut Turystyki, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji,
Warszawa 2014
Odpowiedzialność za społeczność lokalną jako czynnik przewagi konkurencyjnej w branży spotkań

[w:] Innowacje w przemyśle spotkań (red. A. Grzegorczyk, J. Majewski, S. Wróblewski)
Wyd. Wyższa Szkoła Promocji
Warszawa 2014
ISSN 1734-4468
Standardy jakości w turystyce

M.Kachniewska, J.Bugański,
A.Jabłoński, J.Kowalczyk,
B.Srebro

Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Turystyki,
Warszawa 2009
Rachunek satelitarny turystyki dla Polski 2008
E.Dziedzic, M.Kachniewska, K.Łopaciński, T.Skalska
Instytut Turystyki,
Warszawa 2010

Zarządzanie procesem świadczenia usług jako element zarządzania jakością produktu turystycznego

IGŚ/SGH, Warszawa 2003.
 
Tourism Quality Management

WSHiFM,
Warszawa 2006

ISBN: 978-83-87-585-08-2
Gamification and Social Media
as Tools for Tourism Promotion

[in:] Handbook of Research
on Effective Advertising
Strategies in the SM Age
(ed. N.Taşkıran & R.Yılmaz)
Hershey, PA: IGI Global, 2015,
p. 17-51.
DOI: 10.4018/978-1-4666-8125-5.ch002
Rachunek satelitarny turystyki: metodologia, wyniki, interpretacja

E.Dziedzic,M.Kachniewska, T.Skalska

Wyd. Uczelnia Vistula
Warszawa 2015
ISBN: 978-83-63469-10-8
Pozycja konkurencyjna małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych w warunkach globalizacji
[w:] Turystyka wobec nowych zjawisk w gospodarce światowej
(red. E. Dziedzic)
SGH, Warszawa 2011

ISBN: 978-837378-666-0

Tutaj możesz przejrzeć spis treści zeszytu.
ISO 9001 w przedsiębiorstwie turystycznym

WSHiP,
Warszawa 2004
ISBN: 83-88690-69-8
Statystyka turystyki

[w:] Nauki o turystyce
(red. R.Winiarski)

"Studia i Monografie" nr 7
AWF, Kraków 2004

ISBN: 83-89121-81-6
Kultura jakości
 

Wyd. Eurosystem,
Warszawa 2002

ISNN: 1641-2451

Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelowego

Seria: Monografie i Opracowania nr 560,
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
ISSN: 0867-7727.
tutaj znajdziesz wybrane rozdziały
Kodeks dobrej praktyki zarządzania w usługach turystycznych

M.Kachniewska, J.Kowalczyk, B.Srebro
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Warszawa 2008
ISBN: 978-83-927480-4-5
(całość dostępna on-line)

Media społecznościowe jako narzędzie marketingu usług turystyki młodzieżowej

Turystyka akademicka 1906 – 2016. 60 lat BPiT Almatur,
Wyd. "Kto jest kim",
Warszawa 2016
ISBN: 978-83-64469-10-7
Metodologia regionalnego rachunku satelitarnego turystyki dla Polski
E.Dziedzic, T.Buczak,
M.Kachniewska, K.Łopaciński,
T.Skalska
Instytut Turystyki,
Warszawa 2004


Regionalny rachunek
satelitarny turystyki

E. Dziedzic, M. Kachniewska, T. Skalska

Wyd. Uczelnia Vistula
Warszawa 2016
Determinants of Convention & Conference Site Selection: The Polish Event Planners' Perspective
(co-author: A.Para)
[In:] New Trends in Tourism Research, Part 3 – Meetings, Incentives & Events,
Poznan 2014, pp. 150 - 162, ISBN: 978-989-98965-2-9.


Hospitality employers’ expectations towards the higher education system in Poland
co-author Anna Para

[in:] Handbook of Teaching and Learning in Tourism
(ed. P. Benckendorff, A. Zehrer), Edward Elgar Publishing 2017,
pp. 17 - 30.
ISBN: 9781784714796
DOI: http://dx.doi.org/10.4337/9781784714802.00009
Oczekiwania przedsiębiorców  branży hotelarskiej względem  systemu kształcenia na poziomie wyższym
[w:] Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki
(red. R. Pawlusiński)
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Kraków 2013

Zastosowanie koncepcji CSR w kreowaniu efektywnych modeli biznesu - studium przypadku Hotelu Senator w Starachowicach
[w:] Turystyka wobec zmian współczesnego świata
(red. G.Gołembski, A.Niezgoda)
Wyd. UE w Poznaniu
Poznań 2014, s. 63-76
ISBN 978-83-7417-810-5
Hotelarstwo w gospodarce turystycznej

M.Kachniewska, Cz.Witkowski

WSE, Warszawa 2005

ISBN: 83-86990-75-9

Zarządzanie jakością
usług turystycznych


Wyd. Difin,
Warszawa 2002

ISBN: 83-7251-301-5
Reagowanie przedsiębiorstw
turystycznych na sytuacje kryzysowe
[w:] Reagowanie branży turystycznej na sytuacje kryzysowe
(red. E. Dziedzic)

Oficyna Wyd. SGH, 
Warszawa 2013
ISBN: 978-83-7378-780-3
Zastosowanie mechanizmu gry w promocji regionu turystycznego na przykładzie rewitalizacji odznak PTTK
[w:] Wybrane zagadnienia konkurencyjności turystycznej regionów

Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Toruń 2013, s. 37 - 51.

ISBN: 978-83-231-3221-9
Pokolenie „Y” jako czynnik przeobrażeń rynku turystycznego
[w:] Dynamika przemian rynku turystycznego
(red. nauk. Z.Kruczek, W.Banasik)

WSTiJO, Warszawa 2014
ISBN 978-83-933284-6-8

Ċ
Magdalena Kachniewska,
8 lut 2014, 05:28
Ċ
Magdalena Kachniewska,
8 lut 2014, 05:33
Ċ
Magdalena Kachniewska,
4 lut 2014, 14:34
Ċ
Magdalena Kachniewska,
8 cze 2014, 06:12
Ċ
Magdalena Kachniewska,
25 cze 2016, 08:20
Ċ
Magdalena Kachniewska,
28 lip 2014, 07:52
Ċ
Magdalena Kachniewska,
26 mar 2016, 09:32