Warsztat kompetencji menedżerskich

Czym ten warsztat się różni od innych szkoleń?

Głównie ścisłym dostosowaniem do specyfiki funkcjonowania obiektu hotelowego: nie będziemy dyskutować o zarządzaniu talentami w… housekeepingu. Porozmawiamy za to o tym:

 • w jaki sposób wzmocnić Twoje kompetencje kierownicze tak, abyś w porę zauważył, jak bystra pokojowa może pomóc recepcjonistom a rozsądny recepcjonista wzmocnić efektywność działu sprzedaży.
 • co zrobić, żebyś potrafił zachęcić ludzi do pracy, która dotychczas wydawała im się niewdzięczna.
 • jak zmobilizować zespół do wysiłku kiedy wyniki finansowe nie pozawalają na wzrost wynagrodzenia.
 • jak sprawić, żeby ludzie robili to czego TY chcesz i wierzyli, że było to ICH własnym pragnieniem 🙂

Twoje umiejętności i kompetencje

Umiejętności są pojęciem szerszym od pojęcia kwalifikacji formalnych, gdyż obejmują także zręczność (mądrość) w działaniu, a więc stosowanie wiedzy w sposób praktyczny i przekonywujący.

Są natomiast pojęciem węższym od kompetencji, które stanowią wypadkową ogółu wiedzy i umiejętności przyswojonych, opanowanych i zastosowanych w praktyce, zmobilizowanych przez człowieka do rozwiązania problemu zawodowego. Nietrudno zauważyć, że dobra uczelnia może dostarczyć nam pewnych umiejętności – z kompetencjami jest znacznie trudniej.

Spośród trzech głównych grup umiejętności: technicznych, społecznych i koncepcyjnych, absolwenci wydziałów zarządzania najbardziej cenią sobie te techniczne. W praktyce okazuje się, że na tej podstawie można ugruntować co najwyżej postawę rzetelnego kierownika…

Umiejętności niezbędne współczesnym menedżerom obejmują:

 • kierowanie czasem pracy,
 • organizację pracy własnej i podlegającego personelu,
 • efektywne delegowanie uprawnień,
 • motywowanie siebie i podwładnych,
 • ustanawianie celów i standardów,
 • planowanie,
 • sporządzanie harmonogramów,
 • kontrolowanie pracy i wyników,
 • tworzenie dobrych stosunków interpersonalnych,
 • negocjowanie i kierowanie konfliktem,
 • doskonalenie produktywności własnej i podwładnych,
 • rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji,
 • kreowanie i akceptowanie zmian,
 • elastyczne działanie,
 • zapewnienie właściwej komunikacji,
 • udzielanie porad,
 • szkolenie i doradztwo zawodowe,
 • planowanie kariery zawodowej i rozwoju,
 • kierowanie stresem,
 • podążanie za zmianami technicznymi itp.

Sporo tego – nieprawdaż?

Jeśli już posiadasz powyższe umiejętności – nie trać czasu na warsztat i od razu przejdź do pozostałych (bardziej zaawansowanych). W przeciwnym razie rozważ, czy nie warto byłoby z niego skorzystać.

Kto powinien skorzystać z tego warsztatu?

 • Menedżerowie zainteresowani poprawą swoich wyników
 • Liderzy poszukujący nowymi sposobami oddziaływania
 • Specjaliści przygotowujący się do zadań zarządczych
 • Ukierunkowani na przyszłość ambitni praktycy biznesu
 • Każdy, kto organizuje pracę własną i innych.

Z mojego doświadczenia wynika, że pracodawcy rzadko kiedy fundują takie szkolenia kierownikom średniego szczebla. A przecież największa liczba procesów zarządczych i decyzyjnych realizowana jest właśnie na tym poziomie.

Warsztat jest skonstruowany w taki sposób, że skorzystają na nim zarówno osoby po raz pierwszy podejmujące zadanie kierowania zespołem, jak i menedżerowie z długim stażem, którzy chcą poszerzyć asortyment stosowanych narzędzi zarządzania lub poznać całkiem nowe metody kierowania ludźmi.

Dodatkowo warto rozważyć uczestnictwo pracowników HR, którzy odpowiadają za implementację programów rozwojowych i rekrutację personelu w swoich hotelach.

Czego masz prawo oczekiwać po warsztacie?

Dzięki treningowi menedżerowie:

 • będą bardziej świadomi własnego stylu bycia, swojej pozycji i roli,
 • zdobędą umiejętność lepszego komunikowania się, delegowania uprawnień, pozyskiwania informacji zwrotnej,
 • uzyskają zdolność aktywnego kreowania i łagodzenia atmosfery w sytuacjach stresowych i konfliktowych
 • przekonają się, że używanie stanowiska lub tytułu w przewodzeniu wcale nie podnosi skuteczności działania.

Warsztat jest opracowany w taki sposób, aby każdy nauczył się:

 • jak pozyskać zaangażowanie innych osób
 • jak ocenić i kształtować relacje w swoim zespole dla zwiększenia efektywności
 • jak przewodzić w sposób spójny
 • jak budować swój autorytet wśród współpracowników i podwładnych
 • jak zmotywować niezmotywowanych
 • jak osiągać fenomenalne rezultaty dzięki relacjom

Napisz do mnie jeśli chcesz poznać więcej szczegółów.