Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

Bleisure - business and leisure equilibrium in contemporary hotel chains

Bleisure – business and leisure equilibrium in contemporary hotel chains
[w:] The Routledge Handbook of Hotel Chain Management
(red. M. Ivanova, S. Ivanon, V. Magnini)
Routledge, 2016
ISBN-10: 113880505X
ISBN-13: 978-1138805057

Odpowiedzialność za społeczność lokalną jako czynnik przewagi konkurencyjnej w branży spotkań

Odpowiedzialność za społeczność lokalną jako czynnik przewagi konkurencyjnej w branży spotkań
[w:] Innowacje w przemyśle spotkań (red. A. Grzegorczyk, J. Majewski, S. Wróblewski)
Wyd. Wyższa Szkoła Promocji
Warszawa 2014
ISSN 1734-4468

Determinants of Convention & Conference Site Selection: The Polish Event Planners' Perspective

Reagowanie przedsiębiorstw turystycznych na sytuacje kryzysowe
[w:] Reagowanie branży turystycznej na sytuacje kryzysowe
(red. E. Dziedzic)
Oficyna Wyd. SGH,
Warszawa 2013
ISBN: 978-83-7378-780-3

Internetowe platformy upowszechniania wiedzy jako narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów turystycznych
[w:] Zarządzanie wiedzą a efektywność gospodarki turystycznej (red. M. Morawski), AWF we Wrocławiu
Wrocław 2012
ISBN 978-83-924078-8-1

Turystyka wobec zmian współczesnego świata

Zastosowanie koncepcji CSR w kreowaniu efektywnych modeli biznesu – studium przypadku Hotelu Senator w Starachowicach 

[w:] Turystyka wobec zmian współczesnego świata
(red. G.Gołembski, A.Niezgoda)
Wyd. UE w Poznaniu
Poznań 2014, s. 63-76
ISBN 978-83-7417-810-5

Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelowego

Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelowego
Seria: Monografie i Opracowania nr 560,
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
ISSN: 0867-7727.
tutaj znajdziesz wybrane rozdziały

Pozycja konkurencyjna małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych w warunkach globalizacji

Pozycja konkurencyjna małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych w warunkach globalizacji 
[w:] Turystyka wobec nowych zjawisk w gospodarce światowej
(red. E. Dziedzic)
SGH, Warszawa 2011
ISBN: 978-837378-666-0
Tutaj możesz przejrzeć spis treści zeszytu.

Kodeks dobrej praktyki zarządzania w usługach turystycznych 
M. Kachniewska, J. Kowalczyk, B. Srebro
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Warszawa 2008
ISBN: 978-83-927480-4-5
(całość dostępna on-line)