Zarządzanie jakością - wykaz tytułów

Hospitality employers’ expectations towards the higher education system in Poland

Hospitality employers’ expectations towards the higher education system in Poland 
co-author Anna Para
[in:] Handbook of Teaching and Learning in Tourism
(ed. P. Benckendorff, A. Zehrer), Edward Elgar Publishing 2017,
pp. 17 – 30.
ISBN: 9781784714796
DOI: http://dx.doi.org/10.4337/9781784714802.00009

Oczekiwania przedsiębiorców branży hotelarskiej względem systemu kształcenia na poziomie wyższym

Oczekiwania przedsiębiorców  branży hotelarskiej względem  systemu kształcenia na poziomie wyższym
[w:] Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki 
(red. R. Pawlusiński)
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Kraków 2013

standardy jakości w turystyce

Standardy jakości w turystyce
M. Kachniewska, J. Bugański, A. Jabłoński, J. Kowalczyk, B. Srebro
Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Turystyki,
Warszawa 2009

ISO9001-w-przedsiebiorstwie-turystycznym

ISO 9001 w przedsiębiorstwie turystycznym
WSHiP,
Warszawa 2004
ISBN: 83-88690-69-8

zarzadzanie-jakoscia-uslug-turystycznych

Zarządzanie jakością usług turystycznych
Wyd. Difin,
Warszawa 2002
ISBN: 83-7251-301-5

Odpowiedzialność za społeczność lokalną jako czynnik przewagi konkurencyjnej w branży spotkań

Odpowiedzialność za społeczność lokalną jako czynnik przewagi konkurencyjnej w branży spotkań
[w:] Innowacje w przemyśle spotkań (red. A. Grzegorczyk, J. Majewski, S. Wróblewski)
Wyd. Wyższa Szkoła Promocji
Warszawa 2014
ISSN 1734-4468

Kształtowanie jakości oferty turystyki wiejskiej

Kształtowanie jakości oferty turystyki wiejskiej
[w:] Wiejski produkt turystyczny. Doświadczenia i wyzwania
(red. J. Majewski)
Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. E.Lipińskiego w Kielcach
Kielce 2012, s. 93 – 113
(tutaj znajdziesz spis treści)

Tourism Quality Management

Tourism Quality Management
WSHiFM,
Warszawa 2006
ISBN: 978-83-87-585-08-2

Zarządzanie procesem świadczenia usług jako element zarządzania jakością produktu turystycznego

Zarządzanie procesem świadczenia usług jako element zarządzania jakością produktu turystycznego
IGŚ/SGH, Warszawa 2003.

Kultura jakości

Kultura jakości
Wyd. Eurosystem,
Warszawa 2002
ISNN: 1641-2451