Nowe trendy w turystyce - wykaz tytułów

Media społecznościowe jako narzędzie marketingu usług turystyki młodzieżowej

Media społecznościowe jako narzędzie marketingu usług turystyki młodzieżowej
Turystyka akademicka 1906 – 2016. 60 lat BPiT Almatur,
Wyd. “Kto jest kim”,
Warszawa 2016
ISBN: 978-83-64469-10-7

Pokolenie „Y” jako czynnik przeobrażeń rynku turystycznego

Pokolenie „Y” jako czynnik przeobrażeń rynku turystycznego
[w:] Dynamika przemian rynku turystycznego
(red. nauk. Z.Kruczek, W.Banasik)
WSTiJO, Warszawa 2014
ISBN 978-83-933284-6-8

Turystyka wobec zmian współczesnego świata

Zastosowanie koncepcji CSR w kreowaniu efektywnych modeli biznesu – studium przypadku Hotelu Senator w Starachowicach 

[w:] Turystyka wobec zmian współczesnego świata
(red. G.Gołembski, A.Niezgoda)
Wyd. UE w Poznaniu
Poznań 2014, s. 63-76
ISBN 978-83-7417-810-5

Zastosowanie mechanizmu gry w promocji regionu turystycznego na przykładzie rewitalizacji odznak PTTK

Zastosowanie mechanizmu gry w promocji regionu turystycznego na przykładzie rewitalizacji odznak PTTK
[w:] Wybrane zagadnienia konkurencyjności turystycznej regionów

Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Toruń 2013, s. 37 – 51.
ISBN: 978-83-231-3221-9

Gamification and Social Media as Tools for Tourism Promotion

Gamification and Social Media as Tools for Tourism Promotion
[in:] Handbook of Research on Effective Advertising Strategies in the SM Age
(ed. N.Taşkıran & R.Yılmaz)
Hershey, PA: IGI Global, 2015, p. 17-51.
DOI: 10.4018/978-1-4666-8125-5.ch002

Determinants of Convention & Conference Site Selection: The Polish Event Planners' Perspective

Determinants of Convention & Conference Site Selection: The Polish Event Planners’ Perspective (co-author: A.Para)
[In:] New Trends in Tourism Research, Part 3 – Meetings, Incentives & Events,
Poznan 2014, pp. 150 – 162, ISBN: 978-989-98965-2-9.

Odpowiedzialność za społeczność lokalną jako czynnik przewagi konkurencyjnej w branży spotkań

Odpowiedzialność za społeczność lokalną jako czynnik przewagi konkurencyjnej w branży spotkań
[w:] Innowacje w przemyśle spotkań (red. A. Grzegorczyk, J. Majewski, S. Wróblewski)
Wyd. Wyższa Szkoła Promocji
Warszawa 2014
ISSN 1734-4468

Pozycja konkurencyjna małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych w warunkach globalizacji

Pozycja konkurencyjna małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych w warunkach globalizacji 
[w:] Turystyka wobec nowych zjawisk w gospodarce światowej
(red. E. Dziedzic)
SGH, Warszawa 2011
ISBN: 978-837378-666-0
Tutaj możesz przejrzeć spis treści zeszytu.