Miasta i regiony turystyczne - wykaz tytułów

standardy jakości w turystyce

Zastosowanie mechanizmu gry w promocji regionu turystycznego na przykładzie rewitalizacji odznak PTTK
[w:] Wybrane zagadnienia konkurencyjności turystycznej regionów

Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Toruń 2013, s. 37 – 51.

ISBN: 978-83-231-3221-9

Metodologia regionalnego rachunku satelitarnego dla Polski 2014

Metodologia regionalnego rachunku satelitarnego turystyki dla Polski
E. Dziedzic, M. Kachniewska, T. Skalska, K. Łopaciński
Instytut Turystyki, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji,
Warszawa 2014

METODOLOGIA REGIONALNEGO RACHUNKU SATELITARNEGO TURYSTYKI DLA POLSKI

Metodologia regionalnego rachunku satelitarnego turystyki dla Polski
E. Dziedzic, T. Buczak, M. Kachniewska, K. Łopaciński, T. Skalska
Instytut Turystyki,
Warszawa 2004

Kształtowanie jakości oferty turystyki wiejskiej

Kształtowanie jakości oferty turystyki wiejskiej

[w:] Wiejski produkt turystyczny. Doświadczenia i wyzwania
(red. J. Majewski)
Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. E.Lipińskiego w Kielcach
Kielce 2012, s. 93 – 113
(tutaj znajdziesz spis treści)