Miasta i regiony turystyczne - wykaz tytułów

The Development of Indigenous Tourism Clusters in Taiwan: Economic and Cultural Foundations of Sustainability [w:] Taiwan’s Exceptionalism (ed. A. Rudakowska, E. Trojnar, A. W. Ziętek), Jagiellonian University Press, Kraków 2019, s. 133-162; ISBN: 9788323370857.

Konkurencyjność miast: specyfika, definicja zjawiska i determinanty [w:] Polska Raport o konkurencyjności 2018. Rola miast w kształtowaniu przewag konkurencyjnych Polski, Magdalena Kachniewska i współautorzy: Arkadiusz Kowalski, Ewelina Szczech-Pietkiewicz; 2018; Oficyna Wydawnicza SGH; ISBN 978-83-8030-227-3; s. 189-209.

The Competitiveness of Cities: Components, Meaning and Determinants (współautorzy Ewelina Szczech-Pietkiewicz, Arkadiusz Michał Kowalski) [in:] Poland. Competitiveness Report 2018. The Role of Cities in Creating Competitive Advantages, World Economy Research Institute, SGH Warsaw School of Economics, 2018, s. 255-279, ISBN: 978-83-8030-228-0.

Zastosowanie mechanizmu gry w promocji regionu turystycznego na przykładzie rewitalizacji odznak PTTK

Zastosowanie mechanizmu gry w promocji regionu turystycznego na przykładzie rewitalizacji odznak PTTK [w:] Wybrane zagadnienia konkurencyjności turystycznej regionów Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2013, s. 37 – 51, ISBN: 978-83-231-3221-9.

Metodologia regionalnego rachunku satelitarnego dla Polski 2014

Metodologia regionalnego rachunku satelitarnego turystyki dla Polski, E. Dziedzic, M. Kachniewska, T. Skalska, K. Łopaciński, Instytut Turystyki, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, Warszawa 2014.

Wpływ turystyki na konkurencyjność i internacjonalizację miast [w:] Polska Raport o konkurencyjności 2018. Rola miast w kształtowaniu przewag konkurencyjnych Polski

Oficyna Wydawnicza SGH

ISBN 978-83-8030-227-3; s. 282-306.

Impact of Tourism on Competitiveness and Internationalization of Cities [in:] Poland. Competitiveness Report 2018. The Role of Cities in Creating Competitive Advantages, World Economy Research Institute

SGH Warsaw School of Economics, 2018, s. 255-279

ISBN: 978-83-8030-228-0.

METODOLOGIA REGIONALNEGO RACHUNKU SATELITARNEGO TURYSTYKI DLA POLSKI

Metodologia regionalnego rachunku satelitarnego turystyki dla Polski E. Dziedzic, T. Buczak, M. Kachniewska, K. Łopaciński, T. Skalska,

Instytut Turystyki

Warszawa 2004.

Kształtowanie jakości oferty turystyki wiejskiej

Kształtowanie jakości oferty turystyki wiejskiej, [w:] Wiejski produkt turystyczny. Doświadczenia i wyzwania (red. J. Majewski), Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. E.Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2012, s. 93 – 113, (tutaj znajdziesz spis treści).