Tourist Cities and Regions - List of Titles

standardy jakości w turystyce

Zastosowanie mechanizmu gry w promocji regionu turystycznego na przykładzie rewitalizacji odznak PTTK
[w:] Wybrane zagadnienia konkurencyjności turystycznej regionów

Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Toruń 2013, s. 37 – 51.

ISBN: 978-83-231-3221-9

Rachunek satelitarny turystyki: metodologia, wyniki, interpretacja

Tourism satellite account: methodology, results, interpretation
(only in Polish)
E. Dziedzic, M. Kachniewska, T. Skalska
Vistula, Warsaw 2015
ISBN: 978-83-63469-10-8

METODOLOGIA REGIONALNEGO RACHUNKU SATELITARNEGO TURYSTYKI DLA POLSKI

Methodology of tourism regional satellite account for Poland (only in Polish)
E. Dziedzic, T. Buczak, M. Kachniewska, K. Łopaciński, T. Skalska
Institute of Tourism,
Warsaw 2004

Kształtowanie jakości oferty turystyki wiejskiej

Kształtowanie jakości oferty turystyki wiejskiej

[w:] Wiejski produkt turystyczny. Doświadczenia i wyzwania
(red. J. Majewski)
Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. E.Lipińskiego w Kielcach
Kielce 2012, s. 93 – 113
(tutaj znajdziesz spis treści)