New Trends in Tourism - List of titles

Gamification and Social Media as Tools for Tourism Promotion

Gamification and Social Media as Tools for Tourism Promotion
[in:] Handbook of Research on Effective Advertising Strategies in the SM Age
(ed. N.Taşkıran & R.Yılmaz)
Hershey, PA: IGI Global, 2015, p. 17-51.
DOI: 10.4018/978-1-4666-8125-5.ch002

Pokolenie „Y” jako czynnik przeobrażeń rynku turystycznego

Gen Y as the determinant of tourism market changes
[in:] Dynamics of tourism market changes
(ed. Z.Kruczek, W.Banasik)
(only in Polish)

WSTiJO,
Warszawa 2014
ISBN 978-83-933284-6-8

Turystyka wobec zmian współczesnego świata
Tourism versus new fenomena in the world economy
(only in Polish)
(ed. E. Dziedzic)
SGH, Warsaw 2011
ISBN: 978-837378-666-0
Zastosowanie mechanizmu gry w promocji regionu turystycznego na przykładzie rewitalizacji odznak PTTK

Tourism and contemporary world transformation: changes, barriers, innovations
(only in Polish)

(ed. G. Gołembski, A. Niezgoda)
Poznan Economic University, Poznań 2014, ISBN
978-83-7417-810-5; s. 63 – 76

Determinants of Convention & Conference Site Selection: The Polish Event Planners' Perspective

Determinants of Convention & Conference Site Selection: The Polish Event Planners’ Perspective
(co-author: A.Para)
[In:] New Trends in Tourism Research, Part 3 – Meetings, Incentives & Events,
Poznan 2014, pp. 150 – 162, ISBN: 978-989-98965-2-9.

Odpowiedzialność za społeczność lokalną jako czynnik przewagi konkurencyjnej w branży spotkań

Odpowiedzialność za społeczność lokalną jako czynnik przewagi konkurencyjnej w branży spotkań
[w:] Innowacje w przemyśle spotkań (red. A. Grzegorczyk, J. Majewski, S. Wróblewski)
Wyd. Wyższa Szkoła Promocji
Warszawa 2014
ISSN 1734-4468

Pozycja konkurencyjna małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych w warunkach globalizacji

Pozycja konkurencyjna małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych w warunkach globalizacji 
[w:] Turystyka wobec nowych zjawisk w gospodarce światowej
(red. E. Dziedzic)
SGH, Warszawa 2011
ISBN: 978-837378-666-0
Tutaj możesz przejrzeć spis treści zeszytu.