Lista tematów prac moich absolwentów

Prace magisterskie:

 1. Ewolucja rynku reklamy internetowej: pliki cookie vs targetowanie kontekstowe, SGH, Warszawa 2023.
 2. TikTok jako narzędzie komunikacji marketingowej, SGH, Warszawa 2023.
 3. Wpływ influencer marketingu na decyzje konsumenckie kobiet – studium branży beauty-lifestyle, SGH, Warszawa 2023.
 4. Determinanty sukcesu kampanii crowdfundingowych, SGH, Warszawa 2023.
 5. Shopping ads on Instagram and user experience as perceived by Poles, SGH, Warszawa 2023.
 6. Wpływ marketingu pracodawcy na decyzje zawodowe studentów w Polsce, SGH, Warszawa 2023.
 7. Kampania społeczna jako narzędzie społecznej odpowiedzialności biznesu, SGH, Warszawa 2023.
 8. Zintegrowana komunikacja marketingowa w branży alkoholowej na przykładzie marki Wyborowa, SGH, Warszawa 2023.
 9. Czynniki sukcesu na rynku e-commerce na przykładzie platformy Amazon, SGH, Warszawa 2023.
 10. Content marketing w mediach społecznościowych jako element promocji wydawnictwa muzycznego, SGH, Warszawa 2023.
 11. Cyfrowe kanały marketingowe jako narzędzie komunikacji marek luksusowych z pokoleniem Z, SGH, Warszawa 2023.
 12. Wpływ marketingu społecznościowego na decyzje zakupowe konsumentów, SGH, Warszawa 2023.
 13. Wpływ wybranych metod SEO na efekty pozycjonowania strony internetowej w wyszukiwarce Google, SGH, Warszawa, 2023.
 14. Feminizm w mediach społecznościowych i komunikacji internetowej, SGH, Warszawa, 2023.
 15. User experience witryn internetowych gmin klasy A i B dla potencjalnych inwestorów w latach 2015-2022, SGH, Warszawa, 2022.
 16. Wpływ wizerunku marek sportowych w mediach społecznościowych na decyzje zakupowe konsumentów, SGH, Warszawa 2022.
 17. Wpływ influencer marketing na zachowania konsumenckie, SGH, Warszawa 2021.
 18. Ewolucja marketingu w warunkach transformacji cyfrowej, SGH, Warszawa 2021.
 19. Wpływ aplikacji społecznościowych na kształtowanie wizerunku marki, SGH, Warszawa 2021.
 20. Perspektywy zastosowania sztucznej inteligencji w działalności społeczno-gospodarczej, SGH, Warszawa 2021.
 21. Wykorzystanie mediów społecznościowych w marketingu browarów rzemieślniczych, SGH, Warszawa 2021.
 22. Media społecznościowe jako narzędzie marketingu na chińskim rynku – studium przypadku Polskiej Organizacji Turystycznej, SGH, Warszawa 2021.
 23. Budowanie marki osobistej w mediach społecznościowych, SGH, Warszawa 2021.
 24. Ocena wykorzystywania nowych kanałów sprzedażowych typu Marketplace przez polskich e-konsumentów, SGH, Warszawa 2021.
 25. Wykorzystanie marketingu społecznościowego w działalności biur pośrednictwa na rynku nieruchomości, SGH, Warszawa 2021.
 26. Promocja e-commerce w Polsce – podejście narzędziowe, SGH, Warszawa 2021.
 27. Portale społecznościowe jako medium employer brandingu, SGH, Warszawa 2020.
 28. Wpływ narzędzi marketingu internetowego na decyzje zakupowe konsumentów, SGH, Warszawa 2020.
 29. Sposoby optymalizacji kluczowych wskaźników e-commerce w zależności od rodzaju i właściwości asortymentu, SGH, Warszawa 2020.
 30. Promocja Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie wśród mieszkańców Korei Południowej, SGH, Warszawa 2020.
 31. Social media strategy as a marketing tool for brand promotion and profit increase: comparative analysis in cosmetics sphere, SGH, Warszawa 2020.
 32. Marketing zaangażowany jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu, SGH, Warszawa 2020.
 33. Social media marketing on Instagram. Exploration of strategies for companies, SGH, Warszawa 2020.
 34. Instagram a planowanie podróży przez konsumentów w Polsce, SGH, Warszawa 2020.
 35. Krytyczna ocena influencer marketingu jako narzędzia komunikacji marki, SGH, Warszawa 2020.
 36. Efektywność wykorzystania reklamy online w sklepie internetowym Cloveris, SGH, Warszawa 2020.
 37. Ocena pracownicza jako wybrany element zarządzania personelem w sklepie odzieżowym Puma, SGH, Warszawa 2020.
 38. Uwarunkowania efektywności dropshippingu jako modelu sprzedażowego, SGH, Warszawa 2020.
 39. Wykorzystanie wirtualnych influencerów w komunikacji marketingowej skierowanej do generacji Z, SGH, Warszawa 2020.
 40. Strategia promocji sprzedaży polskiej oferty turystycznej na rynku indyjskim, SGH, Warszawa 2020.
 41. Kampanie reklamowe na Facebooku a wyniki sprzedażowe sektora sprzętu AGD na polskim rynku e-commerce, SGH, Warszawa 2020.
 42. Guest Experience na przykładzie branży hotelarskiej, SGH, Warszawa 2020.
 43. Opracowanie kampanii społecznej w mediach społecznościowych na podstawie analizy danych historycznych, SGH, Warszawa 2020.
 44. Personalizacja jako nowy trend w komunikacji marketingowej online, SGH, Warszawa 2020.
 45. Dobór narzędzi marketingu internetowego w promowaniu usług touroperatora, SGH, Warszawa 2020.
 46. Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy jako sposób budowania marki pracodawcy w Internecie, SGH, Warszawa 2020.
 47. Marketing doświadczeń w świecie rzeczywistym i jego efekty w mediach społecznościowych, SGH, Warszawa 2020.
 48. Wykorzystanie mediów społecznościowych w kształtowaniu świadomości i tożsamości narodowej Białorusinów, SGH, Warszawa 2020.
 49. Marketing usług i regionów turystycznych w mediach społecznościowych, SGH, Warszawa 2020.
 50. Wpływ optymalizacji UX na decyzje zakupowe na platformach internetowych, SGH, Warszawa 2020.
 51. Wpływ nowych mediów na promocję instytucji kultury oraz dystrybucję treści kultury, SGH, Warszawa 2020.
 52. Porównanie efektywności wybranych narzędzi promocji debiutu literackiego on-line, SGH, Warszawa 2020.
 53. Postrzeganie zjawiska femvertisingu przez konsumentów w Polsce i na świecie, SGH, Warszawa 2020.
 54. Marketing predykcyjny jako efekt rozwoju potencjału big data i nowych narzędzi automatyzacji marketingu w branży e-commerce, SGH, Warszawa 2020.
 55. Efektywność promocji filmu w nowych mediach. Studium przypadku promocji polskich produkcji w mediach społecznościowych, SGH, Warszawa 2019.
 56. Wpływ gospodarki współdzielenia na pozycję konkurencyjną tradycyjnych modeli biznesowych, SGH, Warszawa 2019.
 57. Porównanie efektywności wybranych narzędzi promocji debiutu literackiego on-line, SGH, Warszawa 2019.
 58. Programmatic jako metoda skutecznego dotarcia do użytkownika w Internecie, SGH, Warszawa 2019.
 59. Efektywność wykorzystania reklamy online w sklepie internetowym Cloveris, SGH, Warszawa 2019.
 60. Guest experience w branży hotelarskiej, SGH, Warszawa 2019.
 61. Efektywność sprzedaży metodą social selling – studium przypadku Iteo – Digital Product Agency, SGH, Warszawa 2019.
 62. Influencer marketing w branży turystycznej, SGH, Warszawa 2019.
 63. Strategie marketingowe miast i regionów w mediach społecznościowych, SGH, Warszawa 2019.
 64. Personalizacja jako nowy trend w komunikacji marketingowej online, SGH, Warszawa 2019.
 65. Messenger marketing i chatboty: nowy model komunikacji marketingowej, SGH, Warszawa 2019.
 66. Chatbot jako narzędzie marketingu predykcyjnego, SGH, Warszawa 2019.
 67. Influencer marketing jako narzędzie promocji marki, SGH 2019.
 68. Ocena pracownicza jako wybrany element zarządzania personelem w sklepie odzieżowym Puma, SGH, Warszawa 2019.
 69. Wykorzystanie marketingu mobilnego w branży modowej, SGH 2019.
 70. Budowa strategii kampanii wielokanałowej łączącej działania wizerunkowe i sprzedażowej, SGH, Warszawa 2019.
 71. Kreowanie wizerunku marki pracodawcy w mediach społecznościowych na rynku usług hotelarskich, SGH, Warszawa 2019.
 72. Usługi konwergentne i ich wykorzystanie w komunikacji marketingowej w Internecie, SGH, Warszawa 2019.
 73. Femvertising – komunikacja ze współczesną kobietą w Internecie, SGH, Warszawa 2019.
 74. Rozwój branży e-commerce na przykładzie wybranych marek odzieżowych, SGH, Warszawa 2019.
 75. Wykorzystanie mediów społecznościowych w branży fotograficznej, SGH, Warszawa 2019.
 76. Marketing społecznościowy w działalności podmiotów kultury, SGH, Warszawa 2019.
 77. Działania marketingowe podejmowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej jako determinanta doboru kanałów dotarcia do klienta, SGH, Warszawa 2019.
 78. Analiza skuteczności i efektywności kampanii internetowych w e-commerce – case study tutlo sp. z o. o., SGH, Warszawa 2019.
 79. Seniorzy jako grupa docelowa marketingu społecznościowego, SGH, Warszawa 2019.
 80. Analiza zachowań konsumentów w reakcji na kampanie marketingowe z wykorzystaniem influencerów, SGH, Warszawa 2018.
 81. Rozwój branży e-commerce na przykładzie wybranych marek odzieżowych, SGH, Warszawa 2018.
 82. Content marketing jako strategia kreacji reklamowej przedsiębiorstwa Lego, SGH, Warszawa 2018.
 83. Zastosowanie marketingu społecznościowego na rynku kosmetycznym, SGH, Warszawa 2018.
 84. Zarządzanie jakością obsługi klienta jako element kształtowania przewagi konkurencyjnej biur podróży, SGH, Warszawa 2018.
 85. Model atrybucji a możliwości sterowania wielkością sprzedaży online, SGH. Warszawa 2018.
 86. Budowanie startupu w modelu SaaS na przykładzie działalności firmy „placeme”, SGH, Warszawa 2018.
 87. Big Data jako narzędzie poprawy efektywności przedsiębiorstw turystycznych, SGH, Warszawa 2018.
 88. Nowe media jako nośnik marketingu miejsc – studium przypadku promocji Gdańska, SGH, Warszawa 2018.
 89. Zarządzanie ceną w hotelarstwie jako skuteczne narzędzie rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie firmy Orbis S.A., SGH, Warszawa 2017.
 90. Wykorzystanie portalu LinkedIn jako narzędzia marketingu społecznościowego, SGH, Warszawa 2017.
 91. Budowa relacji opartych na marketingu partnerskim sieci afiliacyjnej na przykładzie firmy Adtraction Polska sp. z o.o., SGH, Warszawa 2017.
 92. E-mail marketing w kampanii internetowej – studium przypadku kampanii mailingowej Plus MIX Smerfny Zestaw, SGH, Warszawa 2017.
 93. Komunikacja społecznościowa instytucji bankowych, SGH 2017.
 94. Wykorzystanie mediów społecznościowych w promocji produktów marki Elgydium firmy Pierre Fabre Medicament Polska sp. z o.o., SGH 2017.
 95. Influencer marketing jako metoda growth hacking, SGH, Warszawa 2017.
 96. Wpływ ekspansji niskobudżetowych linii lotniczych na pozycję PLL LOT na europejskim rynku przewoźników lotniczych, SGH, Warszawa 2017.
 97. Przestrzeń wirtualna jako środowisko działań społecznej odpowiedzialności biznesu, SGH, Warszawa 2017.
 98. Gospodarka współdzielenia jako nowy trend na rynku turystycznym, SGH, Warszawa 2017.
 99. Znaczenie szlaków kulinarnych dla rozwoju turystyki w regionie, SGH, Warszawa 2017.
 100. Influencer marketing jako współczesny model marketingowy, SGH 2017.
 101. Wpływ turystyki na jakość życia mieszkańców obszarów recepcyjnych na przykładzie miasta Hel, SGH, Warszawa 2016.
 102. Wykorzystanie mediów społecznościowych w strategiach marketingowych przedsiębiorstw turystycznych, SGH, Warszawa 2016.
 103. Techniki sprzedażowe miejskich hoteli biznesowych w relacjach B2B, SGH, Warszawa 2016.
 104. Działalność firmy Square jako przykład outsourcingu usług spa&wellness w branży hotelarskiej, SGH, Warszawa 2016.
 105. Postrzeganie Ukrainy jako docelowego miejsca podróży w skali międzynarodowej na przykładzie ośrodka narciarskiego Bukowel (w jęz. rosyjskim), SGH, Warszawa 2015.
 106. Uwarunkowania konkurencyjności ośrodków narciarskich w Polsce, SGH, Warszawa 2014.
 107. Zastosowanie narzędzi e-commerce w promocji produktu turystycznego przez pośredników, SGH, Warszawa 2013.
 108. Efektywność sponsoringu wydarzeń sportowych na przykładzie Polish Master, SGH, Warszawa 2013.
 109. Licencja jako forma ekspansji terytorialnej produktu turystycznego Jurapar, SGH, Warszawa 2013.
 110. Wpływ sytuacji kryzysowych na branżę turystyczną, SGH 2012.
 111. Nowoczesne formy promocji marki turystycznej Suwalszczyzna, SGH, Warszawa 2012.
 112. System motywowania pracownika w branży hotelarskiej na przykładzie The Westin Washington D.C. City Center, SGH, Warszawa 2011.
 113. Rozwój klastra turystycznego w oparciu o produkt Drogi Śródsudeckiej, SGH, Warszawa 2009.
 114. Kształtowanie i rozwój produktu turystycznego na obszarach chronionych, SGH, Warszawa 2009.
 115. Wyniki badań satysfakcji klienta jako przesłanka zmiany systemu zarządzania, SGH, Warszawa 2009.
 116. Franczyza jako forma ekspansji terytorialnej sieci hotelowych, SGH, Warszawa 2009.
 117. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce – potencjalne źródła finansowania ich działalności, SGH, Warszawa 2008.
 118. Perspektywy rozwoju franczyzy hotelowej w Polsce, SGH 2008.
 119. Perspektywy rozwoju handlu internetowego w zakresie sprzedaży zagranicznych pakietów turystycznych, SGH, Warszawa 2007.
 120. Współpraca podmiotów odpowiedzialnych za rozwój lokalnego produktu turystycznego a poszukiwanie nowych źródeł jego finansowania, SGH, Warszawa 2007.
 121. Carlson Wagonlit Travel eCenter jako przykład zastosowania programu poprawy jakości Six Sigma w działalności usługowej, SGH 2006.
 122. Koszty jakości w przedsiębiorstwie turystycznym na przykładzie Bankowego Biura Podróży Travel Bank, SGH, Warszawa 2006.
 123. Jakość usług organizatorów turystyki a trwałość więzi z klientami indywidualnymi, SGH, Warszawa 2006.
 124. Działalność grupy Accor S.A. jako przykład globalizacji w turystyce, SGH, Warszawa 2006.
 125. Stan i perspektywy rozwoju agroturystyki w województwie świętokrzyskim, WSHiP, Warszawa 2005.
 126. Współpraca transgraniczna w dziedzinie turystyki w Euroregionie “Glacensis”, SGH, Warszawa 2005.
 127. Praktyczne aspekty rozwoju turystyki zrównoważonej na przykładzie Wigierskiego Parku Narodowego, SGH, Warszawa 2005.
 128. Zarządzanie jakością produktu turystycznego gmin nadmorskich w powiecie Alanya w Turcji, SGH, Warszawa 2005.
 129. Projekt zagospodarowania turystycznego Pojezierza Brodnickiego dla potrzeb turystyki wodnej, WSHiP, Warszawa 2005.
 130. Organizacja imprez turystycznych na przykładzie wycieczki do parków tematycznych w okolicach Paryża, WSHiP, Warszawa 2005.
 131. Perspektywy rozwoju turystyki w gminie GarbatkaLetnisko, WSHiP, Warszawa 2005.
 132. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie turystycznym na przykładzie biura podróży Travelbank”, WSHiP, Warszawa 2005.
 133. Marketing partnerski jako droga do umacniania pozycji przedsiębiorstwa turystycznego na przykładzie biura podróży Mazurkas Travel, WSHiP, Warszawa 2005.
 134. Perspektywy i szanse rozwoju produktu turystycznego “Trakt Królewski” w Warszawie, WSHiP, Warszawa 2005.
 135. Stopień przystosowania Warszawy dla turystyki osób ograniczonych ruchowo, WSHiP, Warszawa 2005.
 136. Wpływ terroryzmu na światową turystykę, WSHiP, Warszawa 2005.
 137. Możliwości rozwoju turystyki biznesowej w Polsce, WSHiP 2005.
 138. Marketing partnerski w działalności wybranych hoteli – analiza porównawcza, WSHiP, Warszawa 2005.
 139. Zagospodarowanie turystyczne strefy Kanału Augustowskiego, WSHiP, Warszawa 2005.
 140. Ocena efektywności działań Polskiej Organizacji Turystycznej na rzecz promocji Polski za granicą, jako kraju atrakcyjnego turystycznie, WSHiP, Warszawa 2005.
 141. Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie hotelu Airport Okęcie, WSHiP, Warszawa 2005.
 142. Działalność stowarzyszeń agroturystycznych w Polsce na przykładzie Stowarzyszenia Agroturystycznego Ziemi Wieruszowskiej,WSHiP, Warszawa 2005.
 143. Zintegrowany program rozwoju produktu turystycznego Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego i Ziemi Sejneńskiej, WSHiP, Warszawa 2005.
 144. Uwarunkowania powiatu zawierciańskiego dla rozwoju turystyki aktywnej, WSHiP, Warszawa 2005.
 145. Turystyka zrównoważona jako nowa koncepcja rozwoju ruchu turystycznego, WSHiP, Warszawa 2005.
 146. Turystyka letnia w województwie ołomunieckim, WSHiP, Warszawa 2005.
 147. Ugrupowanie Polish Prestige Hotels && Resorts jako próba stworzenia wspólnej marki hoteli biznesowych, WSHiP, Warszawa 2005.
 148. Działalność reklamowa na rynku usług turystycznych na przykładzie biura podróży PORTiS w roku 2004, SGH, Warszawa 2005.
 149. Dostosowanie hoteli do potrzeb osób niepełnosprawnych, WSHiP 2005.
 150. Wpływ wdrożenia normy ISO 9001 na efektywność pracy personelu biura podróży TravelBank, WSHiP, Warszawa 2005.
 151. Czynniki kształtujące popyt turystyczny w województwie podlaskim, WSHiP, Warszawa 2005.
 152. Uwarunkowania rozwoju turystyki przyjazdowej do Wrocławia, WSHiP, Warszawa 2005.
 153. Działalność Zachodniopomorskiej Izby Turystyki i jej wpływ na rozwój turystyki w regionie, WSHiP, Warszawa 2005.
 154. Procedura i efekty wdrażania normy ISO 9001 : 2000 w biurze podróży TravelBank, SGH, Warszawa 2005.
 155. Ośrodki Spa szansą poprawy sytuacji polskich uzdrowisk, WSHiP 2005.
 156. Zmiana i adaptacja do otoczenia organizacji na przykładzie hotelu “Le Regina” w Warszawie, WSHiP, Warszawa 2005.
 157. Znaczenie gospodarcze turystyki w Bułgarii, WSHiP, Warszawa 2005.
 158. Promocja produktu turystycznego Krakowa, WSHiP, Warszawa 2005.
 159. Zagospodarowanie turystyczne gminy Pisz, WSHiP, Warszawa 2005.
 160. Możliwości rozwoju turystyki na terenie gmin Nidzica, Olsztynek, Jedwabno i Szczytno, WSHiP, Warszawa 2005.
 161. Kształtowanie jakości produktu markowego turystyki biznesowej w Polsce, WSHiP, Warszawa 2005.
 162. Marketing partnerski jako narzędzie kreowania trwałych więzi z gościem w działalności hotelu Intercontinental Warszawa, WSHiP 2005.
 163. Internet jako narzędzie marketingu i czynnik atrakcyjności produktu hotelarskiego, WSHiP, Warszawa 2005.
 164. Wpływ wdrożenia wymagań normy PN EN-ISO 9001:2000 na jakość zarządzania polskim zrzeszeniem hoteli, WSHiP, Warszawa 2005.
 165. Zarządzanie personelem a jakość funkcjonowania recepcji hotelu Sheraton w Warszawie, WSHiP, Warszawa 2005.
 166. Gospodarcze znaczenie agroturystyki na przykładzie gminy Bolimów, WSHiP, Warszawa 2005.
 167. Au Pair jako produkt turystyczny – możliwości rozwoju w Polsce, WSHiP, Warszawa 2005.
 168. Analiza produktu turystycznego województwa śląskiego, SGH 2005.
 169. Zastosowanie techniki incydentów krytycznych w kontekście usług spółki Gymnasion, SGH, Warszawa 2004.
 170. Motywowanie pracowników jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw turystycznych-na przykładzie biura podróży “Marina Travel”, WSHiP, Warszawa 2004.
 171. Jakość usług polskich portów lotniczych na przykładzie Przedsiębiorstwa Państwowego “Porty Lotnicze” w Warszawie, WSHiP, Warszawa 2004.
 172. Ocena przystosowania miasta Busko-Zdrój dla potrzeb turystyki uzdrowiskowej, WSHiP, Warszawa 2004.
 173. Miejsce Francji na rynku turystycznym Unii Europejskiej w latach 1996-2001, WSHiP, Warszawa 2004.
 174. Strategia plasowania produktów w Firmie Orbis S.A., WSHiP 2004.
 175. Rachunek kosztów jakości jako narzędzie poprawy efektywności działania Scan Holiday Travel, WSHiP, Warszawa 2004.
 176. Marketing wewnętrzny jako droga do ustalenia trwałych związków z klientem, WSHiP, Warszawa 2004.
 177. CRM jako narzędzie tworzenia przewagi konkurencyjnej Hotelu Marriott w Warszawie, SGH, Kierunek ZIM II, Warszawa 2004.
 178. Atrakcyjność turystyczna Kielc dla turystów zagranicznych, SGH, Kierunek MSGIP, Warszawa 2004.
 179. Poziom jakości usług oferowanych przez Przedsiębiorstwo Państwowe “Porty Lotnicze” np. Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie, WSHiP 2004.
 180. Rewitalizacja produktu turystycznego na przykładzie zamku Książ w Wałbrzychu, SGH, Kierunek MSGIP, Warszawa 2004.
 181. Przystosowanie hoteli korporacji Marriott dla osób niepełnosprawnych, WSHiP, Warszawa 2004.
 182. Zarządzanie jakością usług hotelarskich na przykładzie Międzynarodowego Systemu Hotelowego Accor S.A., WSHiP, Warszawa 2004.
 183. Wspieranie rozwoju turystyki przy udziale funduszy przedakcesyjnych i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, WSHiP, Warszawa 2004.
 184. Turystyka uzdrowiskowa w Polsce i na Węgrzech po wstąpieniu do Unii Europejskiej, WSHiP, Warszawa 2004.
 185. Analiza strategii promocyjnej prowadzonej w celu pozyskania i utrzymania klienta w warszawskim hotelu Marriott, WSHiP 2004.
 186. TQM jako narzędzie kreowania przewagi konkurencyjnej w branży hotelarskiej, WSHiP 2004.
 187. Istota systemu motywacyjnego w kontekście restrukturyzacji projakościowej przedsiębiorstwa, SGH, Warszawa 2004.
 188. Produkt agroturystyczny w województwie świętokrzyskim na przykładzie wybranych gospodarstw agroturystycznych, WSHiP, Warszawa 2004.
 189. Dodatek Gazety Wyborczej “Turystyka. Podróże małe i duże” jako główny nośnik reklamy turystycznej, WSHiP, Warszawa 2004.
 190. Analiza atrakcyjności Zamościa dla turystyki miejsko-kulturowej, SGH, Warszawa 2004.
 191. Specyfika usług turystycznych jako determinanta zastosowania zasad marketingu partnerskiego, SGH, Warszawa 2004.
 192. Możliwości podniesienia jakości usług LOT Ground Services Sp. z o.o., w świetle zaleceń wiodących systemów zarządzania jakością, WSHiP, Warszawa 2003.
 193. Motywowanie pracowników jako jeden z głównych elementów zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie biura podróży Aladin Group S.A., WSHiP, Warszawa 2003.
 194. Charakterystyka rynku czarterowych połączeń lotniczych w latach 1993-2000, WSHiP, Warszawa 2003.
 195. Zarządzanie przedsiębiorstwem w oparciu o systemy jakości w polskich biurach podróży, WSHiP, Warszawa 2003.
 196. Marketing relacyjny jako podstawa zarządzania jakością na przykładzie biura podróży DITO, WSHiP, Warszawa 2003.
 197. Strategia marketingowa biura podróży TravelBank, WSHiP 2003.
 198. Analiza potencjału i możliwości rozwoju turystycznego gminy Kosów Lacki, WSHiP, Warszawa 2003.
 199. Ocena i perspektywy rozwoju turystyki na terenie województwa świętokrzyskiego, WSHiP, Warszawa 2003.
 200. Przyjazdowa turystyka biznesowa do Polski, jako markowy produkt turystyczny, WSHiP, Warszawa 2003.
 201. Biura podróży Scan Holiday Travel i Ecco Holiday jako przyszła konkurencja, na podstawie analizy oferty katalogowej lato 2003, WSHiP, Warszawa 2003.
 202. Atrakcyjność turystyczna Wrocławia w turystyce przyjazdowej z Niemiec, SGH, Warszawa 2003.
 203. Perspektywy rozwoju turystyki uzdrowiskowej w Rymanowie Zdroju, WSHiP, Warszawa 2003.
 204. Ocena sposobów kreowania jakości usług hotelarskich działu “Housekeeping & Laundry” hotelu Marriott w Warszawie, SGH, ZIM, Warszawa 2003.
 205. Konflikty polityczne a rozwój gospodarki turystycznej na przykładzie Irlandii Północnej, WSHiP, Warszawa 2003.
 206. Analiza możliwości rozwoju ruchu turystycznego z Polski do Libii, WSHiP, Warszawa, 2003.
 207. Turystyka i praca zarobkowa – program “Work and Travel USA” jako specyficzny produkt turystyczny, WSHiP, Warszawa 2003.
 208. Strategia marketingowa biura podróży Scan Holiday, WSHiP 2003.
 209. Działalność systemu hotelowego Accor w Polsce, WSHiP, Warszawa 2003.
 210. Zarządzanie zasobami ludzkimi w hotelarstwie jako element tworzenia jakości produktu turystycznego, WSHiP, Warszawa 2003.
 211. Możliwości pozyskiwania lojalnych klientów poprzez doskonalenie jakości usług w polskich biurach podróży, WSHiP, Warszawa 2003.
 212. Ekonomiczne aspekty powstania i rozwoju pasażerskiego ruchu morskiego na Atlantyku w XIX i XX wieku, WSHiP, Warszawa 2003.
 213. Sposoby realizacji zadań statutowych Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, WSHiP, Warszawa 2003.
 214. Ekonomiczne aspekty rozwoju PLL LOT i ich wpływ na wielkość ruchu turystycznego, WSHiP, Warszawa 2003.
 215. Zarządzanie jakością usług turystycznych na przykładzie działalności hotelarskiej, WSHiP, Warszawa 2003.
 216. Działalność Stowarzyszenia IATA na rynku międzynarodowych przewozów lotniczych, WSHiP, Warszawa 2003.
 217. Zastosowanie marketingu relacyjnego w działalności biura podróży T.T. Ricardo, WSHiP, Warszawa 2003.
 218. Praktyczne zastosowanie marketingu relacyjnego w British Airways, WSHiP, Warszawa 2003.
 219. Strategia marketingowa biura podróży Scan Holiday, WSHiP 2003.
 220. Zamek w Golubiu Dobrzyniu jako produkt turystyczny dla turystów z Polski, WSHiP, Warszawa 2002.
 221. Outsourcing działalności szkoleniowej jako nisza na rynku usług turystycznych, SGH, Warszawa 2002.
 222. Analiza atrakcyjności turystycznej Ziemi Kłodzkiej, WSHiP 2002.
 223. Proces certyfikacji ISO w przedsiębiorstwie usługowym w odniesieniu do firmy turystycznej, WSHiP, Warszawa 2002.
 224. Analiza atrakcyjności turystycznej walorów uzdrowiskowych Pobrzeża Koszalińskiego ze szczególnym uwzględnieniem Kołobrzegu, WSHiP, Warszawa 2002.
 225. Analiza porównawcza stanu agroturystyki w Polsce i Austrii pod kątem niemieckiego ruchu turystycznego na podst. działalności lokalnych stowarzyszeń agroturystycznych, WSHiP, Warszawa 2002.
 226. Atrakcyjność produktu turystycznego Kazimierza Dolnego dla turystów z Niemiec, WSHiP, Warszawa 2002.
 227. Promocja turystyczna regionu jako zadanie organizacji samorządowych na przykładzie działalności Urzędu Miasta Płocka, WSHiP, Warszawa 2002.
 228. Rozwój turystyki konferncyjnej i jej znaczenie na przykładzie Ośrodka Wypoczynkowego Jadwisin w Serocku, WSHiP, Warszawa 2002.
 229. Atrakcyjność produktu turystycznego Podhala dla Poloni i Amerykańskiej, WSHiP, Warszawa 2002.
 230. Analiza atrakcyjności produktu turystycznego Krakowa dla rynku niemieckiego, WSHiP, Warszawa 2002.
 231. Atrakcyjność produktu turystycznego podregionu olsztyńskiego dla rynku niemieckiego, WSHiP, Warszawa 2002.
 232. Analiza atrakcyjności produktu turystycznego regionu jeleniogórskiego dla rynku turystycznego Niemiec, WSHiP, Warszawa 2002.
 233. Certyfikat ISO 9000 jako przykład systemu zarządzania jakością w hotelu “Krosno – Nafta, WSHiP, Warszawa 2002.
 234. Wpływ stanu bazy noclegowej na rozwój turystyki biznesowej w Polsce, WSHiP, Warszawa 2002.
 235. Zarządzanie zasobami ludzkimi jako kluczowy element kompleksowego zarządzania jakością – możliwości zastosowania w turystyce np. BP Neckermann, WSHiP, Warszawa 2002.
 236. Turystyka na obszarach chronionych na przykładzie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, WSHiP, Warszawa 2002.
 237. Ocena jakości produktu turystycznego województwa warmińsko-mazurskiego, WSHiP, Warszawa 2002.
 238. Polska jako organizator i uczestnik turystyki biznesowej, WSHiP 2002.
 239. Certyfikacja ISO a tworzenie marki produktu turystycznego, WSHiP, Warszawa 2002.
 240. Rozwój turystyki zmotoryzowanej a przygotowanie bazy kempingowej w Polsce, WSHiP, Warszawa 2002.
 241. Systemy komputerowe jako nowoczesna forma sterowania działalnością firm turystycznych, WSHiP, Warszawa 2002.
 242. Alianse strategiczne linii lotniczych jako metoda wzmacniania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa (przykład PLL LOT S.A.), WSHiP 2002.
 243. Wpływ Niepokalanowa na rozwój społeczno – gospodarczy gminy Teresin, WSHiP, Warszawa 2002.
 244. Globalizacja przemysłu lotniczego, WSHiP, Warszawa 2002.
 245. Analiza atrakcyjności konkurencyjnych rynków turystycznych Polski i Węgier dla niemieckiej turystyki przyjazdowej, WSHiP, Warszawa 2002.
 246. Warunki rozwoju turystyki na terenie parków narodowych, WSHiP 2002.
 247. Jakość jako niezbędny warunek funkcjonowania transportu lotniczego na przykładzie PLL LOT, WSHiP, Warszawa 2002.
 248. Atrakcyjność produktu turystycznego Warszawy dla turystów z Niemiec, WSHiP, Warszawa 2002.
 249. Wyjazd do Izraela jako przykład turystyki religijno-pielgrzymkowej i kulturowo-poznawczej, Warszawa 2002.
 250. Analiza atrakcyjności produktu turystycznego Mazowsza dla rynku Stanów Zjednoczonych, WSHiP, Warszawa 2002.
 251. Zarządzanie kadrami jako główny element systemu zarządzania jakością usług hotelarskich, WSHiP, Warszawa 2002.
 252. Metody przezwyciężania zjawiska sezonowości ruchu turystycznego np. turystyki przyjazdowej żydowskich grup młodzieżowych z Izraela do Polski, WSHiP, Warszawa 2002.
 253. Warunki podniesienia atrakcyjności produktu turystycznego Polski pn.-wschodniej dla turystów litewskich, WSHiP, Warszawa 2002.
 254. Walt Disney Company jako korporacja transnarodowa, WSHiP 2002.
 255. Biuro podróży jako przykład zarządzania jakością w turystyce, WSHiP, Warszawa 2002.
 256. Strategia rozwoju działalności jednostki hotelarskiej na przykładzie Hotelu Gołębiewski, WSHiP, Warszawa 2002.
 257. Atrakcyjność produktu turystycznego Riwiery Adriatyckiej i Pulii, WSHiP, Warszawa 2002.
 258. Działalność Biura Pielgrzymkowego Księży Pallotynów jako przykład turystyki pielgrzymkowej, WSHiP, Warszawa 2002.
 259. Kierowanie personelem a zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie hotelarskim, WSHiP, Warszawa 2002.
 260. Wortal agroturystyczny szansą rozwoju turystyki na terenach wiejskich”, WSHiP, Warszawa 2002.
 261. Znaczenie imprez sportowo – turystycznych dla rozwoju światowego ruchu turystycznego, WSHiP, Warszawa 2002.
 262. Zamek na Wawelu jako propozycja markowego produktu turystycznego, WSHiP, Warszawa 2002.
 263. Wyścigi Formuły 1 jako międzynarodowa atrakcja turystyczna, WSHiP, Warszawa 2002.
 264. Realizacja zasad ekologicznych w przedsiębiorstwie turystycznym, WSHiP, Warszawa 2002.
 265. Pozytywne i negatywne skutki rozwoju turystyki na przykładzie Katalonii, WSHiP, Warszawa 2002.
 266. Promocja polskiego rynku agroturystycznego za granicą, WSHiP 2002.
 267. Zarządzanie jakością usług jako element strategii różnicowania produktu turystycznego, SGH, Warszawa 2002.
 268. Podróże motywujące jako produkt i narzędzie zarządzania na przykładzie oferty firmy Impact Polska Sp. z o.o., SGH, Warszawa 2001.
 269. Total Quality Management jako narzędzie walki konkurencyjnej w branży hotelarskiej, SGH, Warszawa 2001.
 270. Zarządzanie jakością produktu hotelowego a zastosowanie norm ISO 9000 i ISO 14000, SGH, Warszawa 2001.
 271. Accor Group jako przykład korporacji transnarodowej, WSHiP 2001.
 272. Turystyka etniczna – program imprezy dla turystów Republiki Federalnej Niemiec, WSHiP, Warszawa 2001.
 273. Sponsorowanie wyjazdu edukacyjnego jako element akcji promocyjnej na przykładzie działalności firmy Chio, WSHiP, Warszawa 2001.
 274. Biuro “Best Incentive” jako organizator incentive travel na rynku turystycznym, WSHiP, Warszawa 2001.
 275. Ekonomiczne aspekty rozwoju turystyki w Hiszpanii, WSHiP 2001.
 276. Krynica jako marka produktu turystycznego, SGH, Warszawa 2001.
 277. Podróże motywacyjne jako nowa forma zarządzania potencjałem ludzkim, WSHiP, Warszawa 2000
 278. Diagnoza warunków organizacji turystyki kongresowej w wybranych obiektach hotelarskich na terenie Warszawy, WSHiP, Warszawa 2000.
 279. Formy promocji i dystrybucji produktów turystycznych poprzez internet, WSHiP, Warszawa 2000.
 280. Znaczenie turystyki alternatywnej dla ochrony środowiska, WSHiP, Warszawa 2000.

Prace MBA i DBA:

 1. Od Polski papierowej do cyfrowej – transformacja systemu doręczeń, INE PAN, Warszawa 2023.
 2. Niewymienialny token (NFT) i obszary zastosowań: rozwój technologiczny, marketing oraz inwestycje, INE PAN, Warszawa 2023.
 3. Transformacja cyfrowa 4.0 w przemyśle zbrojeniowym na przykładzie PCO S.A., INE PAN, Warszawa 2023.
 4. Wpływ narzędzi cyfrowych na efektywność zarządzania portfelem nieruchomości: studium przypadku aplikacji AI RE Smart Contracts, INE PAN, Warszawa 2023.
 5. Transformacja cyfrowa jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa produkcyjnego Honeywell International Inc., INE PAN, Warszawa 2023.
 6. Biznesowy wymiar technologii blockchain, INE PAN, Warszawa 2023.
 7. Cyfrowa rewolucja w bankowości, INE PAN, Warszawa 2023.
 8. Zastosowanie nowoczesnych technologii cyfrowych we wspólnej polityce rolnej UE, INE PAN, Warszawa 2022.
 9. Transformacja cyfrowa polskiego sektora bankowego na przykładzie PKO Banku Polskiego, INE PAN, Warszawa 2021.

Prace licencjackie:

 1. Rola CSR w budowaniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa, SGH, Warszawa 2014.
 2. Rola i wpływ systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności na funkcjonowanie przedsiębiorstwa gastronomicznego, SGH, Warszawa 2011.
 3. Formy ekspansji międzynarodowych systemów hotelowych na rynek polski, SGH, Warszawa 2011.
 4. Bartoszyce jako obszar recepcji turystycznej, SGH, Warszawa 2011.
 5. Zarządzanie przez jakość w jednostkach administracji publicznej, SGH, Warszawa 2010.
 6. Strategia dystrybucji usług jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa, SGH, Warszawa 2010.
 7. Pozycja konkurencyjna polskich przedsiębiorstw turystycznych na rynku Unii Europejskiej, SGH, Warszawa 2009.
 8. Uwarunkowania rozwoju zagranicznej turystyki przyjazdowej do Gdańska, WSHiP, Warszawa 2003.
 9. Sprzedaż biletów lotniczych jako wyspecjalizowana forma działalności biura podróży Weco – Travel, WSHiP, Warszawa 2003.
 10. Charakterystyka działalności Funduszu Wczasów Pracowniczych w nowych realiach gospodarczych, WSHiP, Warszawa 2003.
 11. Turystyka na obszarach chronionych na przykładzie Pienińskiego Parku Narodowego, WSHiP, Warszawa 2002.
 12. Jakość usług a kategoryzacja zakładów hotelarskich w Polsce, WSHiP, Warszawa 2002.
 13. Wyjazdy językowe jako przykład turystyki edukacyjnej, WSHiP, Warszawa 2002.
 14. Możliwości turystycznego użytkowania obszarów chronionych na przykładzie Parku Narodowego Yellowstone, WSHiP, Warszawa 2001.
 15. Popyt na wyjazdy turystyczne do Turcji a oferta polskich biur podróży, WSHiP, Warszawa 2001.
 16. Działalność biura Oasis Tours na rynku polskiej turystyki wyjazdowej do Egiptu i Tunezji, WSHiP, Warszawa 2001.
 17. Zasady działalności incentive operatorów na przykładzie biura podróży Polish Travel, WSHiP, Warszawa 2001.
 18. Możliwości rozwoju wyjazdowej turystyki żeglarskiej z Polski do Chorwacji i Grecji, WSHiP, Warszawa 2001.
 19. Turystyka uzdrowiskowa na Węgrzech, WSHiP, Warszawa 2001.
 20. Możliwości rozwoju turystyki dzieci i młodzieży na przykładzie działalności Warszawskiego Centrum Kolonii i Obozów Młodzieżowych, WSHiP, Warszawa 2001.
 21. Turystyka motywacyjna jako nowe narzędzie zarządzania potencjałem ludzkim, WSHiP, Warszawa 2001.
 22. Turystyka przyjazdowa z Niemiec do Polski, WSHiP, Warszawa 2001.
 23. Działalność Mariny Bełbot Yacht Charter w zakresie świadczenia usług czarterowych, WSHiP, Warszawa 2001.
 24. Znaczenie lokalnego portu lotniczego dla rozwoju turystyki w regionie na przykładzie działalności Portu Lotniczego “Mazury-Szczytno”, WSHiP, Warszawa 2001.
 25. Możliwości wykorzystania dziedzictwa kulturowego w celach turystycznych na przykładzie Węgier, WSHiP, Warszawa 2001.
 26. Praktyczne aspekty realizacji zagranicznej imprezy pobytowej na przykładzie oferty biura podróży Triada, WSHiP, Warszawa 2001.
 27. Marsz Żywych jako element turystyki młodzieży pochodzenia żydowskiego, WSHiP, Warszawa 2001.
 28. Medjugorje jako przykład współcześnie wykształconego miejsca docelowego pielgrzymkowego ruchu turystycznego, WSHiP, Warszawa 2001.
 29. Europejskie Spotkania Młodych formą turystyki pielgrzymkowej, WSHiP, Warszawa 2000.
 30. Proekologiczna restrukturyzacja rynku pracy poprzez rozwój ekoturystyki, WSHiP, Warszawa 2000.
 31. Wspólny pieniądz europejski – EURO i jego znaczenie dla rozwoju międzynarodowego ruchu turystycznego, WSHiP, Warszawa 2000.
 32. Znaczenie działalności Toruńskiego Stowarzyszenia Agroturystyki dla rozwoju turystyki w województwie toruńskim, WSHiP, Warszawa 2000.
 33. Stan i perspektywy rozwoju turystyki motywującej w Polsce, WSHiP, Warszawa 2000.
 34. Komputerowe systemy rezerwacji.Worldspan i Amadeus Start jako przykłady nowoczesnych systemów dla biur podróży, WSHiP, Warszawa 2000.
 35. Funkcje i dysfunkcje zdrowotne turystyki,WSHiP, Warszawa 2000.
 36. Turystyka jako element i czynnik integracji europejskiej,WSHiP, Warszawa 2000.
 37. Rozwój turystyki aktywnej jako alternatywa dla turystyki masowej, WSHiP, Warszawa 2000.
 38. Uczestnictwo dzieci i młodzieży w turystyce krajoznawczej w Polsce w latach 80.i 90., WSHiP, Warszawa 2000.
 39. Powstanie i działalność Towarzystwa “Rolnictwo Turystyka, WSHiP, Warszawa 2000.
 40. Stan i kierunki rozwoju turystyki polskiej w latach 1997-1999, WSHiP, Warszawa 2000.
 41. Techniczny potencjał turystyczny Polski jako element atrakcyjności turystycznej, WSHiP, Warszawa 2000.
 42. Możliwości rozwoju nowych form turystyki w Polsce w świetle wytycznych “Strategii rozwoju krajowego produktu turystycznego, WSHiP, Warszawa 2000.
 43. Źródła finansowania agroturystyki w Polsce, WSHiP, Warszawa 2000.
 44. Socjologiczne aspekty gospodarki agroturystycznej w kontekście trwałego rozwoju środowiska wiejskiego, WSHiP, Warszawa 2000.
 45. Produkty markowe turystyki wiejskiej, szansą rozwoju bieszczackiej wsi, WSHiP, Warszawa 2000.
 46. Stan i możliwości rozwoju turystyki kongresowej w Polsce, WSHiP, Warszawa 2000.
 47. Znaczenie działalności Warmińsko – Mazurskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego dla kwaterodawców wiejskich rejonu Warmii i Mazur, WSHiP, Warszawa 2000.
 48. Program Tourin II jako element pomocy Unii Europejskiej dla Polski w zakresie rozwoju gospodarki turystycznej, WSHiP, Warszawa 2000.
 49. Brytyjski rynek incentive travel jako modelowy przykład dla rynku podróży motywacyjnych w Polsce, WSHiP, Warszawa 2000.
 50. Zagospodarowanie turystyczne Kampinoskiego Parku Narodowego dla potrzeb rozwoju ekoturystyki, WSHiP, Warszawa 2000.
 51. Nowe formy ruchu turystycznego i ich rola w kreowaniu popytu konsumpcyjnego, WSHiP, Warszawa 2000.
 52. Możliwości rozwoju turystyki na obszarach chronionych w Polsce Północno – Wschodniej, WSHiP, Warszawa 2000.
 53. Tatrzański Park Narodowy – obiektem turystycznym, WSHiP, Warszawa 2000.
 54. Karty płatnicze,jako najpopularniejsze narzędzie obrotu bezgotówkowego i ich zastosowanie w turystyce, WSHiP, Warszawa 2000.
 55. Znaczenie kart płatniczych dla rozwoju międzynarodowego ruchu turystycznego, WSHiP, Warszawa 2000.
 56. Analiza porównawcza rozwoju agroturystyki w Polsce i w Austrii, WSHiP, Warszawa 2000.
 57. Turystyka etniczna Żydów do Polski, WSHiP, Warszawa 2000.
 58. Współpraca transgraniczna w dziedzinie turystyki w Euroregionie Karpackim, WSHiP, Warszawa 2000.
 59. Szansa możliwości uzyskania przez Chiny pozycji światowego lidera turystyki przyjazdowej, WSHiP, Warszawa 2000.
 60. Ekonomiczne aspekty działalności agroturystycznej, WSHiP, Warszawa 2000.
 61. Bariery rozwoju agroturystyki w Polsce i sposoby ich przezwyciężania”, WSHiP, Warszawa 2000.
 62. Znaczenie usług transportowych dla rozwoju turystyki, WSHiP, Warszawa 2000.
 63. Wybrane aspekty ekonomiczne działalności międzynarodowych aliansów lotniczych, WSHiP, Warszawa 2000.
 64. Turystyka i krajoznawstwo dzieci i młodzieży szkolnej, WSHiP, Warszawa 2000.
 65. Determinanty rozwoju agroturystyki w Polsce”, WSHiP, Warszawa 2000.
 66. Funkcje naukowe Białowieskiego Parku Narodowego jako czynnik wzrostu jego atrakcyjności turystyczne”, WSHiP, Warszawa 2000.
 67. Polityka ekologiczna w turystyce, WSHiP, Warszawa 2000.
 68. Turystyka etniczna obywateli Niemiec na tereny Warmii i Mazur w latach 1995-1999, WSHiP, Warszawa 2000.
 69. Schronisko młodzieżowe jako element taniej bazy noclegowej i jego znaczenie dla zagranicznego ruchu turystycznego, WSHiP, Warszawa 2000.
 70. Warunki rozwoju agroturystyki we Francji, WSHiP, Warszawa 2000.
 71. Znaczenie czarterów dla rozwoju światowego ruchu turystycznego, WSHiP, Warszawa 2000.
 72. Przyjazdowy ruch turystyczny do Tunezji w latach 1996-1998, WSHiP, Warszawa 2000.
 73. Pozytywne i negatywne aspekty rozwoju agroturystyki w Polsce, WSHiP, Warszawa 2000.
 74. Liberalizacja działalności zagranicznych biur turystycznych w Polsce, WSHiP, Warszawa 2000.
 75. Rozwój turystyki aktywnej w Polsce jako przejaw kreowania nowych form turystyki kwalifikowanej, WSHiP, Warszawa 2000.
 76. Wyróżnienie produktu turystycznego przy pomocy jakości i marki, WSHiP, Warszawa 2000.
 77. Promocja turystyczna Polski za granicą jako przedmiot działalności polskich ośrodków informacji turystycznej w Londynie i Brukseli, WSHiP, Warszawa 2000.
 78. Warunki rozwoju turystyki w Euroregionie Nysy, WSHiP, Warszawa 2000.