Referaty

Referaty i prace zaliczeniowe muszą być opracowane zgodnie z wymaganiami stosowanymi względem prac naukowych. Tematy referatów muszą być uzgodnione wcześniej ze mną i w oczywisty sposób muszą nawiązywać do treści realizowanego wykładu (najlepiej jeśli poszerzają omawiany zakres zagadnień).

W szczególności:

  • referat musi posiadać tezę i wskazany cel opracowania
  • musi mieć format pracy naukowej (wstęp, zasadnicza treść opracowania, podsumowanie, bibliografia)
  • referat nie może operować bełkotliwymi sformułowaniami typu “jak podają źródła”, “powszechnie się uważa” itp. (obowiązkiem autora jest wskazanie źródła każdej podawanej informacji)
  • wykluczone jest cytowanie dostępnych w literaturze lub sieci materiałów bez wskazania źródła
  • najwyżej 25% pracy może pochodzić z cytowania
  • jednorazowo nie można zacytować pod rząd więcej jak jeden akapit
  • sposób cytowania i wskazania źródeł musi odpowiadać zasadom stosowanym w pracach naukowych (wskazówki znajdziesz tutaj)
  • Wikipedia (i tym podobne strony) nie są źródłem: możesz korzystać z jej zawartości, ale pod warunkiem, że opracowane hasło zawiera wskazanie źródła (autor i tytuł opracowania) – wiele haseł w Wikipedii opracowano na podstawie bardzo dobrych źródeł, ale jeśli nie ma odniesienia do tych prac, to dane hasło jest zwykłym plagiatem (łac. plagium = kradzież)

Poza tym pamiętaj, że “lanie wody” nie sprzyja jakości opracowania: napisz z sensem 5 stron zamiast tworzyć 25 stron bzdur a na pewno uzyskasz wyższą ocenę.

Jeśli nadal nie znajdujesz odpowiedzi na jakieś pytanie dotyczące referatu to śmiało pytaj.