Dla doktorantów

Osoby zainteresowane pisaniem pracy doktorskiej pod moją opieką włączone są do listy mailingowej, która pozwala na utrzymywanie kontaktu i wzajemne informowanie się o konferencjach naukowych i calls for papers. Jeśli chcesz dołączyć do listy – proszę o użycie formularza kontaktowego i podanie swojego adresu mailowego wraz z prośbą o dołączenie do listy.

Obszar moich zainteresowań badawczych – a tym samym potencjalnych prac doktorskich, które gotowa jestem objąć opieką naukową – obejmuje:

  1. zagadnienia marketingu, w tym e-marketingu
  2. nowoczesne technologie i ich potencjał marketingowy
  3. procesy koncentracji przestrzennej (aglomeracji) aktywności gospodarczej
  4. procesy tworzenia się klastrów i efekty ich funkcjonowania
  5. wszelkie zagadnienia dotyczące gospodarki turystycznej i hotelarstwa
  6. kształtowania marki regionów turystycznych i strategii rozwoju turystyki

Dołącz do listy mailingowej

    Podane przez Państwa dane osobowe i kontaktowe zostaną włączone do listy mailingowej moich doktorantów oraz będą przetwarzane przeze mnie tylko w celu informowania o konferencjach naukowych i calls for papers. Informacje o administratorze danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach zawarto w Polityce Prywatności.