Wystąpienia na konferencjach • "Wyzwania innowacyjności rynku turystycznego" - wystąpienie na konferencji pokongresowej w Świdnicy, 18 października 2017 r.
 • "Turystyka zdrowotna jako innowacja marketingowa w agroturystyce", Konferencja Agrotravel, Kielce, 7 kwietnia 2017 r.
 • "Promocja regionów turystycznych w mediach społecznościowych", Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Poznań, 27-28 marca 2017 r.
 • prowadzenie konsultacji społecznych w ramach mazowieckich warsztatów Wiślanego Okrągłego Stołu: Płock, 27 stycznia 2017 r., Lipsko, 2 lutego 2017 r., Otwock, 9 lutego 2017 r., Wyszogród, 10 lutego 2017 r.
 • "Wisła wzdłuż i w poprzek" - wystąpienie na seminarium otwierającym obrady Wiślanego Okrągłego Stołu, organizowanym przez Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego i Fundację Rok Rzeki Wisły, 13 grudnia 2016 r.
 • "Strategia rozwoju Domów Polonii" - spotkanie Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" i Domów Polonii w Pułtusku 9-10 grudnia 2016
 • VIII Gremium Ekspertów Turystyki (Poznań, 7-9 grudnia 2016) - prowadzenie panelu dyskusyjnego nt. "Nowe media: systemy dystrybucji usług czy nowe systemy informacji turystycznej?"
 • Ogólnopolskie Spotkanie Koordynacyjne Roku Rzeki Wisły w dniu 17 września 2016 w Warszawie - prezentacja nt. "Wisła - wspólna sprawa".
 • VIII Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2016, 7-10 kwietnia 2016 r. w Kielcach - wygłoszenie wykładu nt. "Jak nowe media zmieniły filozofię myślenia o marketingu" (7 kwietnia 2016) oraz przeprowadzenie warsztatów nt. "Jakość w produkcji i promocji" (9 kwietnia 2016).  
 • International Scientific Conference "Tourism in the Age of Transformation" (ТУРИЗМЪТ В ЕПОХАТА НА ТРАНСФОРМАЦИЯ), Celebrating 50 th Anniversary of the establishment of Specialty of Tourism in Economic University Varna, Varna Nov. 6-7 2015, wygłoszenie referatu "Gamification in tourism: pitfalls and benefits".
 • Polish Prestige Hotels and Resorts - doroczne spotkanie zarządu i szczyt marketingowy hoteli grupy PPH&R, Szczyrk 22-23 października 2015, wygłoszenie referatu oraz prowadzenie panelu dyskusyjnego nt. "Quo Vadis PPH".
 • Konferencja nt. "Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur", Olsztyn 7 października 2015, wygłoszenie referatu plenarnego i przeprowadzenie warsztatów nt. "Nowe trendy konsumenckie jako przesłanka zastosowania nowoczesnych narzędzi komunikacji rynkowej".
 • V Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Ciechocinek 22 września 2015, członkostwo w Radzie Naukowej Konferencji oraz wygłoszenie referatu plenarnego nt. "Uwarunkowania tworzenia produktów sieciowych w turystyce".
 • Konferencja naukowo-branżowa "Obsługa pasażerów lotniczych w erze nowych technologii informatycznych: wyzwania i nowe standardy" - członkostwo w Radzie Naukowej, prowadzenie sesji nt.: "Kształcenie kadr dla nowoczesnych przewozów pasażerskich w transporcie lotniczym", Warszawa, 2015-06-16. Instytucje organizujące: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji w Warszawie.
 • Udział w Radzie Naukowej konferencji: PEMES - Polish Event Management Educators Symposium, 7-8 maja 2015, Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji w Warszawie
 • VII Gremium Ekspertów Turystyki, Kraków, 10-12 grudnia 2014, instytucja organizująca: Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Forum Turystyki Regionów, członkostwo w Radzie Naukowej, prowadzenie sesji nt.: "Przeobrażenia podaży turystycznej", wystąpienie nt.: "Big Data Analysis jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i regionów turystycznych".
 • ATHE Annual Conference 2014, 4-5 grudnia 2014, instytucja organizująca: Association in Tourism for Higher Education, Edynburg, tytuł wystąpienia: "Co-creation of the learning experience"
 • Hotel&Tourism Trends 2014, Warszawa 18-20 listopada 2014, członkostwo w Radzie Naukowej Konferencji, przewodniczenie dyskusji panelowej oraz wygłoszenie referatu nt. "Bariery rozwoju rynku hotelarskiego"
 • Konferencja nt. "Dynamika przeobrażeń rynku turystycznego", 16-17 października 2014, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych,Warszawa, członkostwo w Radzie Naukowej Konferencji, wygłoszenie referatu nt. "Pokolenie Y jako czynnik przeobrażeń rynku turystycznego" oraz przewodniczenie sesji naukowej.

 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Przyszłość w turystyce – turystyka w przyszłości",  Katedra Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 9-10 października 2014, członkostwo w Radzie Naukowej Konferencji, przewodniczenie II sesji plenarnej oraz wygłoszenie referatu nt. "Pokolenie Y na turystycznym rynku pracy: fakty, mity i wyzwania"
 • "Innowacje w przemyśle spotkań", 26 września 2014, Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce, Kielce, członkostwo w Radzie Naukowej Konferencji oraz wygłoszenie referatu nt. "Odpowiedzialność za społeczność lokalną jako czynnik przewagi konkurencyjnej w branży spotkań"
 • IV Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Elgiszewo 23-25 września 2014, członkostwo w Radzie Naukowej Konferencji oraz wygłoszenie referatu plenarnego nt. "Agroturystyka w sieci: jak skutecznie odpowiadać na potrzeby generacji Y" oraz przewodniczenie dyskusji panelowej "Współpraca i komunikacja sieciowa warunkiem rozwoju turystyki wiejskiej"
 • VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rynek Turystyczny", Katedra Zarządzania Turystyką Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, 21-23 maja 2014,  wygłoszenie referatu nt. "Polaryzacja podaży turystycznej jako stymulanta rozwoju sieciowych produktów turystycznych", przewodniczenie sesji "Krajowy i międzynarodowy rynek turystyczny"
 • V Forum Innowacji oraz I Forum Turystyczne Państw Karpackich, 27-28 maja 2014, instytucja organizująca: Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, członkostwo w Radzie Naukowej Konferencji oraz wystąpienie nt: "Źródła i bariery innowacyjności w turystyce".
 • PEMES 2014: Sympozjum Edukatorów Kadr Zarządzających Wydarzeniami (Polish Event Management Educators Symposium), 9-10 maja 2014, Akademia Finansów i Biznesu "Vistula" oraz Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, Warszawa, członkostwo w Radzie Naukowej Konferencji oraz wygłoszenie referatu nt. "Czynniki wyboru lokalizacji wydarzeń (events) w ocenie polskich organizatorów"
 • IV Ogólnopolska Konferencja Instytutów i Katedr Turystyki Państwowych Szkół Wyższych nt. "Turystyka wobec zmian współczesnego świata", 3-4 kwietnia 2014, instytucja organizująca: Katedra Turystyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, tytuł wystąpienia: "Zastosowanie koncepcji CSR w kreowaniu efektywnych modeli biznesu – studium przypadku Hotelu Senator w Starachowicach"