Artykuły naukowe i prace badawcze


 • Nowy paradygmat marketingu usług agroturystycznych jako efekt rozwoju komunikacji społecznościowej, Miejsce turystyki wiejskiej we współczesnej gospodarce, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Tom CLXXII, Warszawa 2016, s. 73-89, ISSN 0079-3507.
 • Gamification in tourism: pitfalls and benefits [w:] Tourism in the age of transformation (ТУРИЗМЪТ В ЕПОХАТА НА ТРАНСФОРМАЦИЯ), Economic University of Varna, Science&Economics, Varna 2015, s. 399 - 407, ISBN 978-954-21-0864-1.
 • Tourism development as a determinant of quality of life in rural areas, Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 2015, Vol. 7, Issue 5, Special Issue: Benchmarking innovations and new practices in rural tourism development: How do we develop more sustainable and responsible rural tourism?, s. 500-515, ISSN: 1755-4217 - artykuł wyróżniony jako "Highly Commended Paper" przez Emerald Group Publishing Ltd.
 • Media społecznościowe jako narzędzie marketingu usług agroturystycznych [w:] Skuteczna komunikacja, materiały konferencyjne IV Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej, Osada Karbówko, 23-25 września 2014, s. 7-21.
 • Towards a Definition of a Tourism Cluster [in:] Entrepreneurship in Tourism and Sport, M. Bednarczyk, J. Gancarczyk (Eds.), Journal of Entrepreneurship Management and Innovation (JEMI), Volume 9, Issue 1, 2013, s. 33 - 56.
 • Pozycja konkurencyjna małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych w warunkach globalizacji [w:] Turystyka wobec nowych zjawisk w gospodarce światowej (red. E. Dziedzic), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 321 - 335.
 • Koszty regulacji wymiany jako przesłanka kształtowania więzi kooperacyjnych przedsiębiorstw [w:] Wspólna Europa. Partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik ograniczania ryzyka działalności gospodarczej, SGH, Warszawa 2009.
 • Emisja obligacji komunalnych jako czynnik konkurencyjności regionu turystycznego [w:] Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji (red. G. Gołembski), Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Franczyza jako narzędzie budowania łańcucha wartości przedsiębiorstw hotelarskich na europejskim rynku turystycznym [w:] Wspólna Europa. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku UE, SGH, Warszawa 2007.
 • Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym jako warunek utrzymania pozycji rynkowej [w:] Gospodarka turystyczna a grupy interesu (red. S. Wodejko), SGH, Warszawa 2006.
 • Zarządzanie wiedzą jako warunek realizacji celów przedsiębiorstwa w konkurencyjnym otoczeniu [w:] Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym (red. G. Gołembski), AE, Poznań 2006.
 • Poziom kosztów jakości a wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa [w:] Gospodarka turystyczna w regionie (red.A.Rapacz), Jelenia Góra 2006.
 • Modele jakości usług a specyfika produktu turystycznego [w:] Turystyka w badaniach naukowych. Prace ekonomiczne (red. A. Nowakowska, M. Przydział), WSIiZ, Rzeszów, 2006.
 • "Zapewnienie wartości dla stron zainteresowanych" jako przedmiot normy ISO 9004 [w:] Wspólna Europa. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami (red. H. Brdulak, T. Gołębiowski), SGH, Warszawa 2005.
 • Zarządzanie przez jakość w turystyce [w:] Czynniki determinujące jakość a doskonalenie systemu informacyjnego w branży turystycznej (red. K. Wajda), UJ, Kraków 2005.
 • Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot kompleksowego zarządzania przez jakość (TQM) [w:] Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej (red. S. Bosiacki, J. Grell), AWF w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Analiza incydentów krytycznych jako źródło wiedzy o kliencie wewnętrznym [w:] Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego, Instytut Turystyki, Warszawa 2004.
 • Instrumenty oddziaływania na jakość usługi turystycznej [w:] Unia Europejska a przyszłość polskiej turystyki, SGH, Warszawa 2003.
 • Konkurencyjność cenowa i jakościowa przedsiębiorstwa turystycznego [w:] Konsument na krajowym rynku turystycznym w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2003.
 • Koszty jakości a rachunkowość zarządcza przedsiębiorstwa turystycznego [w:] Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce (red. G.Gołembski), PWN, Warszawa 2003.
 • Zarządzanie jakością w małym i średnim przedsiębiorstwie na przykładzie biura podróży [w:] Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości (red. S. Doroszewicz), SGH,Warszawa 2002.
 • Experimental Tourism Satellite Account for Poland, "Statistics in Transition" /współaut. A. Baran, E. Dziedzic/, "Journal of the Polish Statistical Association", Vol. 4, No 2, June 1999.

Ċ
Magdalena Kachniewska,
10 cze 2016, 14:09
Ċ
Magdalena Kachniewska,
8 lip 2016, 13:19
Ċ
Magdalena Kachniewska,
8 lip 2016, 12:17
Ċ
Magdalena Kachniewska,
8 lip 2016, 13:21
Ċ
Magdalena Kachniewska,
8 lip 2016, 13:34
Ċ
Magdalena Kachniewska,
8 lip 2016, 13:35
Ċ
Magdalena Kachniewska,
8 lip 2016, 14:07
Ċ
Magdalena Kachniewska,
8 lip 2016, 09:27
Ċ
Magdalena Kachniewska,
8 lip 2016, 13:19
Ċ
Magdalena Kachniewska,
2 gru 2016, 02:24
Ċ
Magdalena Kachniewska,
26 mar 2016, 08:22
Ċ
Magdalena Kachniewska,
26 mar 2016, 09:18
Ċ
Magdalena Kachniewska,
7 lis 2015, 10:11