Artykuły branżowe i wypowiedzi dla mediów

l


Wystąpienia i wywiady

 • Antypromocyjny sPOT, artykuł na łamach gazety branżowej WaszaTurystyka.pl, dotyczący skandalicznego polecenia Prezesa POT zamieszczenia wypowiedzi Premiera Morawieckiego na stronie głównej POT oraz na portalach zagranicznych ośrodków POT.
 • Stefa NewTech-NewTravel na TourSalon 2018 w Poznaniu: moderowanie dyskusji eksperckiej poświęconej miejscu nowych technologii na rynku turystycznym
 • Strefa NewTech-NewTravel na TourSalon 2017: moderowanie warsztatu dyskusyjnego z laureatami konkursu Polskiej Organizacji Turystycznej i Międzynarodowych Targów Poznańskich "NewTechNewTravel" - "Po co turystyce nowe technologie?", 17 lutego 2017.
 • Udział w debacie nt. "Jaka POT? Jaka polska turystyka?" (turystyka.rp.pl) z: Dorotą Lachowską (LROT), Bartłomiejem Walasem (wiceprezesem POT), Dawidem Laskiem (podsekretarz stanu w Min. Sportu i Turystyki), Filipem Frydrykiewiczem (turystyka.rp.pl), 30 stycznia 2017.
 • Cykl warsztatów strategicznych zrealizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach obrad Wiślanego Okrągłego Stołu w Płocku (27 stycznia 2017), Lipsku (2 lutego 2017), Otwocku (9 lutego 2017) i Wyszogrodzie (10 lutego 2017).
 • "Wisła wzdłuż i w poprzek" - wystąpienie na seminarium otwierającym obrady Wiślanego Okrągłego Stołu, organizowanym przez Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego i Fundację Rok Rzeki Wisły, 13 grudnia 2017 r.
 • "Strategia rozwoju Domów Polonii" - spotkanie Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" i Domów Polonii w Pułtusku 9-10 grudnia 2016
 • prowadzenie panelu dyskusyjnego nt. "Nowe media: systemy dystrybucji usług czy nowe systemy informacji turystycznej?" VIII Gremium Ekspertów Turystyki (Poznań, 7-9 grudnia 2016)
 • fragmenty mojego podsumowania bloku tematycznego "Rozwój turystyki w Polsce w perspektywie 2030" na łamach turystyka.rp.pl
 • koordynacja merytoryczna bloku tematycznego "Rozwój turystyki w Polsce w perspektywie 2030" na Kongresie Turystyki Polskiej w Świdnicy 13 października 2016 r. oraz wystąpienie wprowadzające i prowadzenie dyskusji panelowej w sesji "Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych na uwarunkowania ich konkurencyjności".
 • Wystąpienie nt. "Wisła - wspólna sprawa" na Ogólnopolskim Spotkaniu Koordynacyjnym Roku Rzeki Wisły w dn. 17 września 2016 r. w Warszawie - 2 miesiące po proklamowaniu roku 2017 "Rokiem Rzeki Wisły" przez Sejm RP.
 • wywiad dla "Racji Stanu" TVP Polonia nt. wpływu terroryzmu na turystykę i innych powodów, dla których Polska staje się atrakcyjna dla turystów zachodnioeuropejskich (8 maja 2016)
 • Rozmowa podsumowująca warsztaty dla członków Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej nt. "Nowe trendy w turystyce", 3 listopada 2015.
 • Rozmowa nt. terroryzmu i jego relacji z turystyką na potrzeby artykułu A. Grzeszaka "Wakacje z zamachami", Polityka nr 28 (3017), 8-14 lipca 2015.
 • Rozmowa nt. ekonomii współdzielenia (sharing economy) - na potrzeby artykułu A. Grzeszaka "Wypożyczalscy", Polityka nr 19 (3008), 6-12 maja 2015.
 • Rozmowa nt. blogu Dziekanatu Studium Magisterskiego (takdladsm) w Radio dla Ciebie (19 stycznia 2015)
 • Wywiad dla TV Bydgoszcz w trakcie forum agroturystycznego
 • Radio dla Ciebie (RDC) - moje 3 grosze na temat projektu Rok Wisły 2017 (z Andrzejem Stańskim i Robertem Jankowskim) - 28.12.2013
 • prezentacja proponowanej definicji klastra turystycznego jako wprowadzenie do debaty lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych oraz POT na temat nowej perspektywy unijnej na lata 2014-20 (26 listopada 2013 r.)
 • wywiad dla Radia Wnet w towarzystwie Jacka Pałkiewicza (18 października 2012)
 • wystąpienie "Poszerzona rzeczywistość" na konferencji "Nowe trendy w turystyce", Gdańsk marzec 2012 (Gdańska Organizacja Turystyczna)


Opracowania o charakterze strategicznym


Artykuły na łamach Travelmarketing.pl


Cykl artykułów na temat franczyzy hotelowej

(pod patronatem Grupy Hotelowej Orbis S.A.)


Artykuły na łamach "Hospitality"


Teksty na łamach "Rynku Turystycznego" (RT)

 • Praktyczne aspekty nowelizacji norm ISO 9000:2000 dla branży turystycznej, RT nr 28/2002.
 • Jakość w turystyce, RT nr 7/99.
 • Zmiany kursów walutowych a turystyka, RT nr 6/99.
 • Nowe formy ruchu turystycznego, RT nr 3/99.

Felietony i artykuły na łamach "Wiadomości Turystycznych" (WT)

 • Plany, plany, plany..., luty 2012
 • Nowe media, stare nawyki, 10(256) 2012
 • Hotelowy stan-by, 12(258) 2012
 • Edukacja dla podróżowania, 13(259) 2012

 • Procedura ISO, WT nr 10 (41)/2003.


Inne

 • Turystyczne motywacje, "Prawo i Gospodarka", dodatek Turystyka, nr 11/99.


Dyskusja z laureatami konkursu NewTechNewTravel na temat zastosowania nowych technologii w turystyce
TourSalon, MTP, 17 lutego 2017.Inauguracja obrad i warsztatów Wiślanego Okrągłego Stołu województwa mazowieckiego (13 grudnia 2016)Dla "Panoramy" o potencjale gospodarczym Wisły w dniu Ogólnopolskiego Spotkania Koordynacyjnego Roku Rzeki Wisły 17.09.2016


Dla Fundacji Rok Rzeki Wisły 2017 (17 września 2016)

wywiad dla Magazynu VIP (z red. naczelną Anetą Gieroń)
 

wywiad dla "Racji Stanu" TVP Polonia (8 maja 2016)


Jurorka w konkursie MP Power Awards


Wywiad dla studenckiego "Magla"


"wstępniak" do Katalogu TT Warsaw 2015

"wstępniak" do Katalogu TT Warsaw 2014


więcej czytaj w raporcie: Aplikacje mobilne w branży turystycznej
www.fortunecookie.plABC inwestycji hotelowych - Koszty franczyzy


I nadal o franczyzie...