Osoby zainteresowane pisaniem pracy doktorskiej pod moją opieką włączone są do listy mailingowej, która pozwala na utrzymywanie kontaktu i wzajemne informowanie się o konferencjach naukowych i calls for papers. Jeśli chcesz dołączyć do listy - proszę o kontakt i podanie swojego adresu mailowego.

Obszar moich zainteresowań badawczych - a tym samym potencjalnych prac doktorskich, które gotowa jestem objąć opieką naukową - obejmuje:

1.  zagadnienia marketingu, w tym e-marketingu
2.  nowoczesne technologie i ich potencjał marketingowy
3.  procesy koncentracji przestrzennej (aglomeracji) aktywności gospodarczej
4.  procesy tworzenia się klastrów i efekty ich funkcjonowania
5.  wszelkie zagadnienia dotyczące gospodarki turystycznej i hotelarstwa
6.  kształtowania marki regionów turystycznych i strategii rozwoju turystyki
Comments